BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

31 Styczeń 2013

Punkt Informacyjno – Konsultacyjny dla mieszkańców Lublina i okolic zmagających się z kryzysami psychicznymi

Lubelskiego Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Psychicznego prowadzi punkt Informacyjno – Konsultacyjny przy ul. Gospodarczej 32 w Lublinie.

Udzielane są informacje:

–  o placówkach, które świadczą pomoc ambulatoryjną i szpitalną (dzienną i całodobową)

–  o ofertach ośrodków wsparcia – środowiskowych domach samopomocy, warsztatach terapii zajęciowej, klubach samopomocy

–  o instytucjach realizujących pomoc w zakresie usług opiekuńczych i mieszkań chronionych

–  na temat organizacji, które udzielają pomocy prawnej

–  dotyczących możliwości skorzystania z interwencji lekarza w miejscu zamieszkania osoby chorującej

–  o organizacjach wspierających rodziny osób chorujących psychicznie

– na temat miejsc zatrudnienia i szkoleń osób niepełnosprawnych

 

Można zatelefonować – codziennie od poniedziałku do piątku – kontakt z Izabelą Mazuś:

tel. 726-700-770; 81 746 52 00.

 

Możliwy jest kontakt za pośrednictwem e-maila: izabelamazus@wp.pl

 

Można także przyjść  bezpośrednio do punktu informacyjno-konsultacyjnego:

ul. Gospodarcza 32, Lublin (siedziba Lubelskiego Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Psychicznego).

 

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: