BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

26 Wrzesień 2011

Rada do spraw Zdrowia Psychicznego

Ważna informacja dla organizacji pozarządowych działających na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie województwa lubelskiego. W związku z koniecznością powołania Rady do spraw Zdrowia Psychicznego, organu koordynująco-doradczego w sprawach z zakresu ochrony zdrowia psychicznego, Departament Zdrowia i Polityki Społecznej UM w Lublinie uprzejmie informuje, że w Ministerstwie Zdrowia  zostało wszczęte postępowanie mające na celu wyłonienie członków przedmiotowej Rady.

Więcej informacji jest dostępnych na stronie www.lubelskie.pl.

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: