BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

10 lipiec 2017

Rajd. Kierunek – Tydzień Kultury bez Barier w Polsce

4 dni, 4 miasta, 4 spotkania z dostępną kulturą! Już 11 lipca br. rusza kulturalny rajd bez barier. Każdy, kto zechce, może włączyć się w organizowane wydarzenia. 
Rajd został wymyślony przez Fundację Kultury bez Barier. Zebrana przez FKBB grupa osób z niepełnosprawnością wzroku i słuchu w dniach od 11 do 14 lipca odwiedzi 4 miasta południowo-wschodniej Polski: Kazimierz Dolny, Sanok, Rzeszów i Lublin. W każdym z miast odbędzie się przynajmniej jedno spotkanie z dostępną kulturą. Spotkania zostaną przeprowadzone w instytucjach, które pozytywnie odpowiedziały na zaproszenie FKBB.

Pracownicy każdej z tych instytucji zapraszają na zwiedzanie i warsztat bez barier, po którym odbędzie się think tank poświęcony potrzebie i sposobom udostępniania kultury osobom z niepełnosprawnością wzroku i słuchu. Całość będzie trwała każdorazowo ok. 3 godzin.

Zapraszamy na każde z organizowanych wydarzeń lokalne środowiska osób z niepełnosprawnością wzroku i słuchu, przedstawicieli innych instytucji kultury oraz przedstawicieli lokalnych mediów. Muzeom, które zgodziły się przyjąć u siebie uczestników rajdu oraz Fundacji Kultury bez Barier ogromnie zależy na tym, by każde z organizowanych wydarzeń było świętem dostępnej kultury, by dostarczyło niezapomnianych wrażeń i stało się katalizatorem pozytywnych zmian czyniących z instytucji kultury południowo-wschodniej Polski ośrodki wyznaczające standard udostępniania tekstów i wydarzeń kultury osobom z niepełnosprawnością sensoryczną.

Dodatkowych informacji na temat wydarzeń rajdu udziela Anna Żórawska:
Tel./ SMS – 512 396475
e-mail – ania@kulturabezbarier.org   

Kulturalny rajd bez barier

Plan podróży:

11.07. – Kazimierz Dolny
Kazimierz Dolny – Muzeum Nadwiślańskie / ul. Senatorska 11
12:30 – zwiedzanie wystawy znajdującej się w oddziale Muzeum Nadwiślańskiego – Kamienica Celejowska). Na wystawie znajdują się rzeźby Sylwestra Ambroziaka, jednego z najciekawszych współczesnych artystów polskich. Wystawa nosi tytuł „Nazywam się człowiek”. Artysta zestawia rzeźby tak, żeby były w relacjach do siebie, nie zawsze wyraźnie odczytywalnych, ale budzących emocje, niepokój, wewnętrzne poruszenie. Czujemy, że oprócz dobra istnieje zło i ten człowiek zamknięty w drewnie lub w silikonie to zło poczuł. Po oprowadzaniu uczestnicy będą mieli okazje do stworzenia miniaturowych rzeźb inspirowanych poznanymi obiektami.
14:00-15:00 – GLAM: Dostępna kultura – Manufaktura Muzealna / ul. Podzamcze 20

12.07. – Sanok i Rzeszów
Sanok – Muzeum Historyczne w Sanoku / ul. Zamkowa 2
9:30 –  zwiedzanie ekspozycji stałej Muzeum Historycznego. W czasie zwiedzania zmierzymy się zarówno z prawosławnym malarstwem sakralnym – w muzeum znajduje się niezwykle bogata kolekcja ikon, jak i z malarstwem Zdzisława Beksińskiego, malarza, o którym w ostatnim czasie mówi się w Polsce wyjątkowo dużo (wszystko najprawdopodobniej za sprawą filmu „Ostatnia rodzina”). Kolekcja obrazów Beksińskiego zgromadzona w sanockim muzeum ma szczególny status – to właśnie temu muzeum Beksiński zapisał w spadku wszystkie obrazy, które w chwili śmierci znajdowały się w jego posiadaniu.
10:30- 11:30 –  GLAM: Dostępna kultura

Rzeszów – Muzeum Dobranocek i Teatr Maska / ul. Adama Mickiewicza 13
14:00-15:00 – pierwsze kroki w tym mieście zrobimy w Muzeum Dobranocek. Będzie to zwiedzanie naznaczone zapewne licznymi wspomnieniami, muzeum daje bowiem szansę powrotu do lat dzieciństwa i do krainy oglądanych wtedy bajek. Wielu eksponatów będzie można dotknąć.
15:00 -16:00 – Po opuszczeniu Muzeum Dobranocek przenosimy się do Teatru Maska. Podzielimy się tam na dwie grupy i ruszymy w podróż po teatralnej przestrzeni. Zajrzymy na scenę, do muzeum lalek i na sale baletową. Specjalnie dla osób odwiedzających nas tego dnia została stworzona – bardzo rzadka – możliwość oglądania (także przez dotyk) lalek i rekwizytów ze spektakli, które obecnie teatr ma w swoim repertuarze (i które już są albo w nowym sezonie będą prezentowane z audiodeskrypcją i tłumaczeniem na PJM). Podążając sensoryczną trasą przestrzeni teatralnej uczestnicy spróbują swoich sił w tajemniczej materii teatru przedmiotu (osoby z dysfunkcją słuchu) i spróbują działań warsztatowych obejmujących ćwiczenia na kontakt z partnerem, ruch kreatywny i wchodzenie w interakcję poprzez wrażenia zmysłowe (osoby z dysfunkcją wzroku).
16:00-17:00 – GLAM: Dostępna kultura

13.07- Lublin
Muzeum Lubelskie w Lublinie / ul. Zamkowa 9
Wystawa archeologiczna i Lapidarium (przyziemie Kaplicy Trójcy Świętej, wejście od dziedzińca)
12:00 – wizyta w Muzeum Lubelskim w Lublinie – Spotkanie rozpocznie się od prezentacji różnych zabytków archeologicznych wykonanych z gliny, które znajdują się w zbiorach Muzeum.  Grupa osób z niepełnosprawnością słuchu zwiedzi z przewodnikiem wystawę „Śladami przeszłości. Najdawniejsze dzieje Ziemi Lubelskiej”, zaś grupa osób z niepełnosprawnością wzroku będzie dotykiem poznawać wyroby ceramiczne. Następnie wszyscy uczestnicy spotkają się w sali warsztatowej (Lapidarium), gdzie będą mogli zmierzyć się z podstawowym materiałem do wyrobu ceramiki – gliną – i zapoznać się z dawnymi technikami jej kształtowania. Każdy uczestnik własnoręcznie wykona małą rzeźbę lub przedmiot codziennego użytku, np. spodeczek, talerzyk lub miseczkę, który na zakończenie ozdobi techniką rycia lub malowania specjalnymi glinkami.
13.30 – GLAM: Dostępna kultura – zapraszamy na dyskusję poświęconą potrzebie i sposobom udostępniania kultury osobom z niepełnosprawnością wzroku i słuchu, która odbędzie się w Galerii Malarstwa Współczesnego, II piętro, skrzydło północne.

14.07. – Lublin
9:30 – zwiedzanie Lublina z przewodnikiem, wycieczka będzie nietypowa, oprócz miejsc ważnych historycznie, odwiedzanych często przez turystów, zawędrujemy też w miejsca niepozorne, codzienne, a wyjątkowo ważne dla mieszkańców Lublina. Poznamy więc Lublin oficjalny i ten, w którym toczy się prywatność mieszkających w tym mieście ludzi.
10:30 – spotkanie w Domu Słów (Królewska 17) – podsumowanie rajdu

Rajd na trasie: Kazimierz Dolny, Sanok, Rzeszów, Lublin to pierwsza część projektu „Tydzień Kultury Bez Barier w Polsce” dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura – Interwencje 2017. Efektem podróżowania śladami kultury bez barier stanie się publikacja podsumowująca całość wydarzenia. Znajdą się w niej zarówno przykłady dobrych praktyk, jak i refleksje/ wnioski ze wszystkich debat odbytych w trakcie rajdu. Efektem całego projektu, na który złoży się jeszcze jeden, sierpniowy rajd, staną się zaś udostępnione wydarzenia kultury. Mamy nadzieję, że takimi właśnie wydarzeniami bez barier, zakwitnie cała Polska w czasie 5. edycji Festiwalu Kultury bez Barier, która odbędzie się w dniach 29. 09. – 15. 10. 2017 r.

Zespół Fundacji Kultury bez Barier

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: