BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

24 Kwiecień 2013

Razem możemy więcej – umowa na dofinansowanie projektu

Katarzyna Mieczkowska – Czerniak, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin podpisała w piątek 19 kwietnia 2013 r. umowę o dofinansowanie projektu „Razem możemy więcej”

Celem głównym projektu jest zwiększenie do 31 lipca 2015 r. szans edukacyjnych 160 dzieci poprzez stworzenie warunków do uczestnictwa w edukacji przedszkolnej w filli Przedszkola nr 12 przy ul. Wolskiej w Lublinie. Projekt zakłada utworzenie, wyposażenie i funkcjonowanie 6 nowych oddziałów integracyjnych łącznie dla 160 dzieci w wieku 2,5 -5 lat. W ramach projektu dzieci zostaną objęte fachową pomocą psychologiczno-pedagogiczną oraz logopedyczną. Dzieci niepełnosprawne będą uczestniczyły w zajęciach rewalidacyjno-wyrównawczych podczas, których specjaliści opracują indywidualne plany terapeutyczno-rozwojowe dzieci z niepełnosprawnością. Projekt będzie realizowany od 1 sierpnia 2013 r. do 31 lipca 2015 r.
Całkowita wartość projektu wynosi 4 462 037,38 PLN, z czego dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 3 792 731,77 PLN, wkład własny Gminy Lublin stanowi kwotę 669 305,61 PLN.

Katarzyna Mieczkowska – Czerniak, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin podczas podpisywania umowy w siedzibie Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie

Informacja pochodzi ze strony Samorządu Miasta Lublin

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: