BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

24 październik 2016

„RE: start w przyszłość” – szkolenia zawodowe dla młodych 18-29 lat

Projekt pn. „RE: start w przyszłość” mający na celu zwiększenie możliwości zatrudnienia 144 osób młodych, w tym niepełnosprawnych w wieku 18-29 lat pozostających bez pracy, nie uczestniczących w kształceniu ani szkoleniu, w tym w szczególności osób niezarejestrowanych w urzędach pracy, zamieszkujących na terenie województwa lubelskiego.

 

Więcej informacji o naszej ofercie stronie internetowej: www.startwprzyszlosc.ac-expert.pl

Kontakt:

Plakat

Renata Suszek

Asystent Koordynatora projektu

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: