BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

21 Lipiec 2020

Realizacja PWRR III

Zakończyliśmy zawieranie umów z w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III i zaliczkowo przekazaliśmy 22 powiatom województwa lubelskiego 5.712.166,20 mln zł.

Wypłacone środki pozwolą na realizację na realizację 69 projektów dotyczących likwidacji barier architektonicznych, transportowych, modernizacji WTZ oraz aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością.

zdjęcie autobus

Źródło: www.pfron.org.pl

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: