BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

10 wrzesień 2014

REJESTRATORKA/SEKRETARKA MEDYCZNA – bezpłatne szkolenia dla osób niepełnosprawnych

W ramach projektu „Alternatywy” wszystkie niepracujące osoby niepełnosprawne mają możliwość skorzystania z bezpłatnych szkoleń z zakresu „Rejestrator/ Rejestratorka medyczna” wraz z prawem jazdy kat. B oraz 6-miesięcznym stażem.

Ostatnie wolne miejsca na bezpłatne szkolenia w Lublinie dla niepracujących osób niepełnosprawnych.
Jeśli jesteś niezatrudnioną osobą niepełnosprawną wieku 15-64 lat masz szansę podnieść swoje umiejętności z zakresu zawodów: REJESTRATORKA/SEKRETARKA MEDYCZNA.

W RAMACH PROJEKTU OFERUJEMY:
1. Poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne i zawodowe:
a. Indywidualne doradztwo – 6 godzin/1 osobę
b. Treningi grupowe z zakresu komunikacji interpersonalnej – 18 godzin
2. Szkolenia zawodowe: REJESTRATORKA/SEKRETARKA MEDYCZNA – 120 godzin
3. Poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy
4. Prawo jazdy kat. B oraz jeden egzamin na prawo jazdy kat. B
5. Płatne staże zawodowe – 6 miesięcy

Wszystkim Uczestnikom zapewniamy:
• materiały szkoleniowe w postaci książek,
• materiały piśmiennicze,
• serwis kawowy i obiadowy,
• stypendium szkoleniowe,
• zwrot kosztów dojazdu,
• zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Biurem Projektu CREATOR Sp. z o.o.
Lublin, ul. Kołłątaja 3/13.
Tel. 081 533 17 40
e-mail: projekty@creator-polska.eu
Facebook projektu

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: