BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

6 Wrzesień 2013

Rekrutacja do projektu „Kompetencje informatyczne szansą na konkurencyjność”

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie prowadzi rekrutację do projektu „Kompetencje informatyczne szansą na konkurencyjność”. Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.6. Upowszechnienie uczenia się dorosłych. Poddziałanie 9.6.2. Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych.

Realizowany przez Uczelnię Projekt obejmuje następujące kierunki szkoleń:

1. Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL Core (European Computer Driving Licence) – 105 godz.

Moduły: Podstawy użytkowania i zastosowania komputera; Podstawowe funkcje porządkujące środowisko pracy użytkownika komputera; Poprawne użycie komputera do tworzenia, edycji, formatowania i drukowania dokumentów; Wykorzystanie oprogramowań do przeprowadzania powtarzalnych obliczeń; Tworzenie i wykorzystanie baz danych; Prezentacje graficzne; Korzystanie z Internetu.

2. Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (ECDL Advanced) – 80 godz.

Moduły: Przetwarzanie tekstu; Arkusze kalkulacyjne; Bazy danych; Grafika menedżerska i prezentacyjna.

3. ECDL WebStarter/Web Editing (Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowego projektowania stron internetowych) – 80 godz. Szkolenie mające na celu zdobycie certyfikatu WebStartera będą się składać z zajęć dotyczących wykorzystania języków: HTML, PHP, SQL, AJAX do tworzenia stron i serwisów internetowych.

Okres realizacji projektu: od 01.04.2013r. do 31.07.2014.

Projekt skierowany jest do  osób, które:
– zamieszkują na terenie województwa lubelskiego·
– posiadają maksymalnie wykształcenie średnie·
– osiągają dochody poniżej przeciętnej dla woj. lubelskiego (3.323,- PLN)·

W pierwszej kolejności projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych i w wieku  50+

W załączeniu przesyłamy Państwu dokumenty w wersji elektronicznej oraz link do strony.

Regulamin
Kwestionariusz rekrutacyjny

plakat

www.cpiwm.wsei.lublin.pl

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: