BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

22 luty 2019

Rekrutacja osób z niepełnosprawnościami do projektu aktywizacji zawodowej pn. „GraduatON”.

Fundacja „Reaxum” realizuje projekt pn. „GraduatON” skierowany do studentów ostatniego roku studiów oraz absolwentów (do 24 miesięcy od ukończenia studiów), którzy posiadają orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym.

Fundacja „Reaxum”specjalizuje się w aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami, w tym w pracy zdalnej. Projekt ma na celu zwiększenie zatrudnienia wśród osób z niepełnosprawnością poprzez zaplanowanie i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery oraz wprowadzenie ich na rynek pracy.

Więcej informacji na stronie www.reaxum.eu

Warsztaty realizowane w ramach projektu trwać będą po dwa dni, a uczestniczyć w nich będzie średnio po 16 osób.

plakat

Źródło: www.umcs.pl

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: