BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

17 Maj 2013

Rekrutacja do II edycji Lubelskiej Szkoły Fundraisingu

Stowarzyszenie na rzecz Integracji Społecznej „Modrzew” rozpoczyna rekrutację do II edycji Lubelskiej Szkoły Fundraisingu.

Szkoła jest innowacyjnym przedsięwzięciem, które pozwala zdobyć wiedzę w o współczesnym fundraisingu i jego uwarunkowaniach.

Zajęcia będą odbywać się w woj. lubelskim, a udział w nich jest bezpłatny.
Uczestnicy Szkoły dzięki zajęciom praktycznym będą umieli zorganizować profesjonalny system finansowania organizacji pozarządowej. Uzyskają kwalifikacje do samodzielnej pracy na stanowisku fundraisera w instytucji społecznej lub organizacji non-profit.

Pracujesz lub działasz w organizacji pozarządowej na terenie województwa lubelskiego?
Zajmujesz się pozyskiwaniem środków na działalność swojej organizacji?

Zgłoś się do Lubelskiej Szkoły Fundraisingu 2.0.

Zajęcia oferowane w ramach Lubelskiej Szkoły Fundraisingu 2.0 zorganizowane zostaną na terenie województwa lubelskiego i odbywać się będą w systemie 6 zjazdów w następujących terminach:
8-9 czerwca 2013 r.
29-30 czerwca 2013 r.
7-8 września 2013 r.
28-29 września 2013 r.
19-20 października 2013 r.
9-10 listopada 2013 r.

Aby zostać uczestnikiem Szkoły Fundraisingu należy spełnić następujące kryteria formalne:
– być pracownikiem, członkiem lub wolontariuszem organizacji pozarządowych z terenu województwa lubelskiego,
– zamieszkiwać na terenie województwa lubelskiego,
– zajmować określone stanowisko w organizacji – preferowane będą osoby, które zajmują się bezpośrednio pozyskiwaniem środków na działalność organizacji,
– posiadać motywację do pracy w zawodzie fundraisera.

Rekrutacja do Lubelskiej Szkoły Fundraisingu 2.0 trwa do 30 maja 2013 r.

Osoba zainteresowana musi złożyć w biurze projektu podpisany Regulamin projektu wraz z wypełnionymi i podpisanymi załącznikami: formularzem zgłoszeniowym oraz ankietą motywacyjną.
Ankieta do projektu „LUBELSKA SZKOŁA FUNDRAISINGU 2 . 0”
Formularz zgłoszeniowy do projektu „LUBELSKA SZKOŁA FUNDRAISINGU 2 . 0”
Regulamin projektu „LUBELSKA SZKOŁA FUNDRAISINGU 2 . 0”
Złożenie ww. dokumentów może nastąpić:
– osobiście w biurze projektu,
– poprzez przesłanie pocztą tradycyjną na adres biura projektu (decyduje data wpływu do biura projektu),
– poprzez przesłanie pocztą e-mail podpisanych i zeskanowanych dokumentów na adres e-mail lsf@modrzew.org (wpisując w tytule: dokumenty rekrutacyjne LSF2.0).

Uwaga!!!
Złożenie Formularza zgłoszeniowego nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w projekcie.

Dokładne informacje na temat Lubelskiej Szkoły Fundraisingu 2.0 udziela realizator projektu:
Stowarzyszenie na rzecz Integracji Społecznej „Modrzew”
21-040 Świdnik, ul. Racławicka 38-44 lok. 213
tel./fax 81 744 39 43
e-mail: lsf@modrzew.org

Projekt jest współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: