BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

30 Kwiecień 2013

Rektrutacja uczestniów projektu

„Przez staż i pracę do aktywności i samodzielności”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Rekrutacja uczestników prowadzona jest na:
– stanowiska urzędnicze (2 osoby; umowa o pracę na 12 miesięcy)
– stanowiska pomocnicze i obsługi (11 osób; umowa o pracę na 12 miesięcy).

Ogłoszenia o rekrutacji do projektu oraz wzory wymaganych oświadczeń są dostępne:
– na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.lublin.eu) oraz na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Lublin
– w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie, Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Lublinie oraz w agencjach zatrudnienia dla osób niepełnosprawnych
– na stronie www.um.lublin.eu (zakładka Urząd dla mieszkańców, Niepełnosprawni w Lublinie).
Rekrutacja uczestników projektu na wyżej wymienione stanowiska zostanie zakończona do dnia 31 maja 2013 r.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy dostarczyć osobiście lub drogą pocztową do Biura ds. Osób Niepełnosprawnych, ul. Leszczyńskiego 23 w Lublinie, w godz. 7:30 – 15:30. Decyduje data wpływu.

Szczegółowe informacje:- Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Lublin, ul. St. Leszczyńskiego 23, sekretariat, tel. kont.: 81 466 2063.

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: