BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

17 Maj 2012

Relacja z konferencji o SM

We wtorek  15.05.2012 w godz. 10-14. z okazji Czwartego Światowego Dnia Chorych na SM w Urzędzie Miasta w Lublinie odbyła się Konferencja  pod hasłem:

„SM w Lublinie i regionie Lubelskim- sytuacja obecna i dalsze perspektywy”

Spotkanie miało miejsce w Sali Posiedzeń Rady Miasta Lublin, Plac Władysława Łokietka 1, dzięki  pomocy  Pana Piotra Kowalczyka, Przewodniczącego Rady Miejskiej.
Konferencja została objęta Patronatem Honorowym, udzielonym przez: Przewodniczącego Rady Miasta- Piotra Kowalczyka,  Prezydenta  Miasta – Krzysztofa Żuka,  Wojewodę  Lubelskiego – Jolantę Szołno-Koguc,  Marszałka Województwa Lubelskiego – Krzysztofa  Hetmana oraz Patronatem Medialnym ze strony Radia Lublin, TVP-Lublin, Dziennika Wschodniego i Kuriera Lubelskiego.

Spotkanie zainicjowała Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego Oddział w Lublinie – Pani Maria Kowalska, witając przybyłych uczestników  i prezentując stowarzyszenie.
Następnie odbyły się wykłady specjalistyczne.
Jako pierwszy wystąpił moderator, Pan Prof. dr hab. Zbigniew Stelmasiak, Katedra i Klinika Neurologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Omówił sytuację epidemiologiczną chorych w regionie na tle całego naszego kraju, uwzględniając  aspekt globalny  choroby.
Kolejną wykładowcą  była Pani Prof. dr hab. Halina Bartosik-Psujek z Katedry i Kliniki Neurologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, która omówiła farmakologiczne problemy  SM.
Natępnie  zabrał  głos pacjent  Pani Profesor – członek PTSR O/Lublin, Pan Przemysław Barański. W sposób bardzo autentyczny opowiadał o swoich losach w zmaganiu z SM oraz efektach leków, stosowanych u niego.
Po przerwie kawowej, wystąpienia, tym razem  z zakresu rehabilitacji.
Tematykę zainicjowało wystąpienie Pana Dr  Sławomira Zaborka z Katedry i Kliniki Ortopedii i Rehabilitacji Uniwersytetu Medycznego w Lublinie na temat terapii  utrwalonych przykurczów spastycznych w przebiegu SM. Następnie Pani Dr  Karolina Partyka z Katedry i Kliniki Ortopedii i Rehabilitacji Uniwersytetu Medycznego w Lublinie rozwinęła szeroką tematykę w zakresie rehabilitacji ruchowej w SM. Natomiast Pan Mgr Ireneusz Hałas, kier. Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno- Leczniczego w Lublinie, omówił aktualne kierunki fizjoterapii pacjentów ze stwardnieniem rozsianym.

W bloku poświęconym problemom psychologicznym Pani Prof. dr hab. Ewa Małgorzata Szepietowska z Zakładu Psychologii Klinicznej i Neurologii UMCS, przybliżyła  temat  pomocy psychologicznej dla chorych z SM – „Jak żyć lepiej z SM?”, dając ciekawe wskazówki  w jaki  indywidualny sposób  podchodzić do swoich deficytów wynikających z choroby i jak nimi sprawnie zarządzać.
Pani Mgr Małgorzata Maria Kulik z Instytutu Psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, która sama choruje na SM i jest członkiem PTSR O/Lublin, omówiła sytuację rodziny z osobą chorą na stwardnienie rozsiane.
Na sam koniec Konferencji głos w dyskusji zabrał Pan  Stanisław Gogacz, Senator  RP oraz Pan Emil Iwanek- chory na SM czlonek PTSR O/Lublin, który mimo choroby i niepełnosprawności neurologicznej niedawno obronił w UMCS swoją pracę magisterską  z zakresu sztuk pięknych i jego zamiarem jest dalsze poświęcanie się grafice i rzeźbie.
Te wszystkie w/w  wystąpienia wzbogaciły w sposób bardzo  ciekawy i zajmujący  naszą wiedzę na temat tej ciągle  kryjącej w sobie wiele znaków zapytania choroby.

Maria Kowalska
Adam Kowalewski

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: