BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

14 Październik 2014

Relacja z wyjazdu do Brześcia w ramach współpracy transgranicznej

W dniach 25-26 września 2014 r. uczestniczyłam w Brześciu w seminarium informacyjno-naukowym pn.„Sytuacja osób niepełnosprawnych w Polsce i Białorusi”.

Seminarium zostało zorganizowane przez białoruskie stowarzyszenie działające na rzecz osób niepełnosprawnych Брестское областное молодёжное общественное объединение «Инвалид и среда». Współpracuje ono z Lubelskim Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki w ramach projektu „Łamanie barier Lublin – Zamość – Włodawa – Brześć – Partnerstwo na rzecz aktywizacji osób niepełnosprawnych.

Z Polski pojechaliśmy grupą 20 osób, w tym 2 wykładowców, pozostali uczestnicy byli przedstawicielami 13 organizacji pozarządowych działających na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych w woj. lubelskim.

022

Ze strony polskiej Wanda Kociuba oraz Wojciech Otrębski omówili następujące zagadnienia:

  1. Sytuacja osób niepełnosprawnych w Polsce i województwie lubelskim, a działania administracji państwowej i samorządowej
  1. Działania organizacji pozarządowych na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych w województwie lubelskim.

Przedstawiciele strony białoruskiej Nadieżda Loeniuk oraz Anatolij Łysok, przedstawili słuchaczom następujące tematy:

  1. Prawna regulacja ochrony społecznej ludzi niepełnosprawnych w Białorusi
  2. Rady społeczne jako narzędzie do rozwiązywania problemów grup ludności zagrożonych wykluczeniem

W czasie seminarium uczestnicy mogli nawiązać kontakty z podobnymi organizacjami w Brześciu i w Polsce, przekazali materiały informacyjne o swoich organizacjach. W efekcie takie kontakty mogą posłużyć do nawiązania współpracy i wymiany doświadczeń między organizacjami w naszych krajach.

001

Po zakończeniu seminarium organizatorzy zorganizowali uczestnikom z Polski wycieczkę do Twierdzy Brzeskiej.

Twierdza Brzeska – wybudowana w latach 1833 –42 z polecenia władzy carskiej Rosji w miejscu dawnego zamku i historycznego centrum Brześcia. W 1965 roku w celu upamiętnienia obrony Twierdzy Brzeskiej podczas II wojny światowej powstał tu zespół pomnikowy. Na terenie Twierdzy znajduje się cerkiew, częściowo zachowane budowle sakralne z XVII i XVIII w. oraz muzeum, w którym można odnaleźć ślady wielokulturowości tego miejsca, m.in. mundury stacjonujących tu niegdyś żołnierzy polskich, a także muzeum archeologiczne. Obejrzeliśmy wiele rzeźb, pomników, płaskorzeźb, kamieni granitowych i obelisku oraz resztek murów twierdzy. Na uwagę zasługuje potężna, wykuta rzeźba „Pragnienie” stojąca nad brzegiem rzeki Muchawiec. Zwiedzanie zakończone było przejściem ulicą Sowiecką i podziwianiem różnorodnych lamp ulicznych.

Drugi dzień pobytu rozpoczęliśmy od wizyty w pracowni ceramicznej „Keram Art” w której osoby niepełnosprawne wykonują bardzo ładne talerzyki dekoracyjne, jedne malują na porcelanie, a drugie same wypalają z gliny. Mogliśmy podziwiać, bo były bardzo ładne. Następnie wizytowaliśmy dwa warsztaty terapii zajęciowej osób niepełnosprawnych i również podziwialiśmy różnorodne prace plastyczne. Jeden z ośrodków znajdował się poza miastem Brześć i był przeznaczony dla osób z poza miasta.

Końcowym etapem naszego pobytu był wyjazd do Puszczy Białowieskiej gdzie mogliśmy obejrzeć zwierzyniec m.in. żubry.   Na długości ok. 1,5 km można było spacerować aleją i oglądać zwierzęta na wybiegach. Zwiedziliśmy również muzeum przyrodnicze, bardzo ładne i w parku przy muzeum organizatorzy zorganizowali nam poczęstunek, a pan Iwan Szmyga uprzyjemnił nam czas śpiewem i muzyką we własnym wykonaniu. Było nam bardzo miło.

W czasie podróży czas przeznaczony był na prezentację swoich stowarzyszeń przez uczestników wyjazdu, pod przewodnictwem pani Alicji Jankiewicz. Mogliśmy się lepiej poznać, wymienić swoje doświadczenia i informacje oraz nawiązać bliższe kontakty.

Ja z wyjazdu byłam bardzo zadowolona i myślę że był bardzo owocny.

no images were found

Zdjęcia Piotr Brzozowski

                                                                                     Ewa Kociuba

 

Seminarium było jednym z zadań realizowanych w projekcie „Łamanie barier Lublin – Zamość – Włodawa – Brześć – Partnerstwo na rzecz aktywizacji osób niepełnosprawnych 2012 – 2013”w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

PRAWA

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: