BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

5 maj 2015

Relacje z Brześcia

Brzeskie Regionalne Młodzieżowe Stowarzyszenie „Inwalida i Środowisko” organizator XI Międzynarodowego Teatralnego Festiwalu Nieprzetartego szlaku pod hasłem – „W starym kinie” zakwalifikowało do udziału w festiwalu min. Zespół „Figiel” z PSOUU Łęczna WTZ Janowica ze spektaklem „Syn marnotrawny”. Oprócz zespołu „Figiel” na scenie brzeskiego teatru zaprezentował się Zespół Bębnoludy.

Dzięki staraniom brzeskiego stowarzyszenia i przychylności konsula Republiki Białoruskiej w Białej Podlaskiej wyjeżdżająca grupa otrzymała bezpłatne wizy.

 001

Nasz grupa w konsulacie drugi z lewej wicekonsul, pierwszy z prawej konsul

Dziękujemy panie konsulu. Dziękujemy za wspaniałą serdeczną obsługę w konsulacie.

Samo przygotowanie do wyjazdu sprawiło wiele emocji u podopiecznych, wyrabianie specjalnych fotografii do wizy, spotkanie w konsulacie, odprawa paszportowa i celna na granicy. Pierwszy dzień to spotkania organizacyjne, drugi dzień – zwiedzanie miasta w tym twierdzy brzeskiej, zajęcia warsztatowe dla osób prowadzących grupy, wieczorek zapoznawczy. Podczas zajęć warsztatowych reżyserzy/instruktorzy pracowali nad ruchem scenicznym, emisją głosu, opracowaniem scenariuszy teatralnych, praca nad wyobraźnią. Grupą naszą opiekowały się dwie wolontariuszki ( mówiące po polsku). Pani Alina Maliszewska była wolontariuszką i tłumaczem w jednej osobie.

 002

003

004

 

W czasie wieczorku nasz zespół ”Bębnoludy” i solista Łukasz Lisek, wykonując muzykę świata na instrumentach perkusyjnych, wprowadzili słuchaczy w wielki zachwyt i wzbudzili niesamowity aplauz.

005

 

Na festiwalu prezentowały się grupy teatralne z Litwy, Rosji, Polski i Białorusi. Festiwal został przygotowany z wielką dokładnością i pełnym profesjonalizmem. Przerywnikiem między występami były piękne animacje prezentowane przez grupę wolontariuszy ubranych w stroje nawiązujące do tematu „W starym kinie”. Po każdym dniu prezentacji teatralnych prowadzone były omówienia spektakli przez grupę konsultantów.  Nawiązane zostały nowe kontakty, wymienione zostały spostrzeżenia i obserwacje, podjęliśmy też decyzję o pisaniu wspólnych projektów i wymianie z grupami z Rosji i Mińska.

 

006

Nasze wolontariuszki

 Wszystkie grupy nagrodzone zostały okolicznościowymi dyplomami, każdy uczestnik otrzymał słodycze, a reżyser przygotowujący spektakl dodatkowo otrzymał kwiaty i podziękowanie w formie pisemnej.

Nasza grupa podarowała organizatorom – p.Iwanowi, Irinie oraz wolontariuszkom, prace specjalnie wykonane na tę okoliczność w pracowniach naszego warsztatu.

 

Ирина Тротюк koordynator festiwalu, Шмыга Иван – główny przedstawiciel Białoruskiego Stowarzyszenia Inwalidów w Brześciu, Aleksej Diadiszew – Dyrektor festiwalu, Alina Maliszewka – tłumacz /wolontariusz i wiele innych osób obsługujących festiwal – dziękujemy, dziękujemy, dziękujemy za to tak wspaniałe spotkanie.

 Maria Lisek-Zięba

PRAWA

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: