BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

2 marzec 2015

Reportaż z realizacji projektu „Łamanie Barier…”

Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych-Sejmik Wojewódzki zakończyło właśnie projekt „Łamanie Barier-Lublin-Zamość-Włodawa-Brześć-partnerstwo na rzecz aktywizacji osób niepełnosprawnych”.

Film, który prezentujemy jest podsumowaniem wszystkich działań, które podjęliśmy w partnerstwie z brzeską organizacją działającą na rzecz osób z niepełnosprawnościami  Брестское областное молодёжное общественное объединение «Инвалид и среда».

Więcej o projekcie przeczytacie na jego stronie: www.lamaniebarier.lublin.pl

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: