BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

8 Maj 2012

Res Sacra Miser – „Strefa aktywności społecznej- socjoterapia osób z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami psychicznymi”

Stowarzyszenie Wspomagania Osób Niepełnosprawnych „Res Sacra Miser” w Gościeradowie otrzymało dofinansowanie z Programu wspierania aktywności lokalnej na terenach wiejskich „RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ”  ze środków Fundacji „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej” na realizacje projektu „Strefa aktywności społecznej- socjoterapia osób z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami psychicznymi”.

Celem projektu jest rozwój infrastruktury społecznej na terenie gminy Gościeradów poprzez finansowe wspieranie lokalnych inicjatyw i przedsięwzięć realizowanych przez wiejskie organizacje pozarządowe, tutaj Stowarzyszenie Wspomagania Osób Niepełnosprawnych „Res Sacra Miser“ w Gościeradowie.  Projekt będzie realizowany w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Gościeradowie. Bezpośrednią grupą odbiorców projektu będzie 25 osób niepełnosprawnych, mieszkańców gminy Gościeradów i gmin ościennych. Będą to osoby dorosłe, z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami psychicznymi. Wprowadzenie zajęć z socjoterapii, jako szerokiej  formy rehabilitacji, pozwoli osobom słabiej przystosowanym zwiększyć swoją aktywność psycho-motoryczną i społeczną oraz przeciwdziałać regresji w ich stanie zdrowia i rozwoju. W wyniku realizacji projektu placówka zostanie doposażona w środki i materiały dydaktyczne do prowadzenia socjoterapii, które będą służyć prowadzeniu terapii po zakończeniu projektu. Przeszkolony personel terapeutyczny zdobędzie praktyczną wiedzę nt. technik prowadzenia socjoterapii wśród osób niepełnosprawnych intelektualnie i z objawami psychicznymi.

Stowarzyszenia Res Sacra Miser

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: