BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

6 listopad 2017

Resort rodziny chce surowiej karać za nielegalną działalność opiekuńczą nad seniorami

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: