BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

17 Październik 2014

Robot dla chorych na alzheimera. Wynalazek naukowców z lubelskiego Uniwersytetu Medycznego

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW