BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

15 luty 2016

Rodzice w WTZ

W Warsztacie Terapii Zajęciowej w Janowicy  odbyło się zebranie  rodziców/ opiekunów w dniu 05 lutego 2016 r.

Zebranie zwołane na podstawie Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r., Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. współpraca z rodzicami/opiekunami.

Zanim przystąpiono do omawiania tematów związanych ze zwołaniem zebrania zespół artystyczny „Figiel” zaprezentował rodzicom swój najnowszy repertuar, spektakl pt. „Miłość w czterech żywiołach”. Natomiast zespół muzyczny „Bębnoludy” zagrał składanki muzyki świata. Rodzice mogli też obserwować swoje dzieci podczas zajęć w pracowniach obejrzeli wystawę prac, wyrobów przygotowywanych na Wielkanoc.

Zdjęcie

 Spektakl teatralny

Zdjęcie

 „Bębnoludy”

Zacznij od robienia tego, co  konieczne;

 potem zrób to, co możliwe;

nagle odkryjesz, że dokonałeś niemożliwego.

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

Wiele osób bardzo się wzruszyło podczas prezentacji artystycznej, były brawa, podziw, uznanie. Młodzież wróciła do swoich zajęć a rodzice rozpoczęli zebranie.

Podczas zebrania poruszone zostały między innymi  tematy :

–           zmiana pracowni przez uczestników,

–           funkcjonowanie placówki,

–           możliwości dalszego rozwoju uczestników w tym wyjazdy na wycieczki,

–          trening ekonomiczny – zmiany,

–          trening mieszkaniowy,

–          nowa forma zajęć,

–          wydarzenia.

Kierownik placówki w obecności psychologa, członków Zarządu Koła oraz przedstawiciela Komisji Rewizyjnej Koła omówiła przedstawione tematy.

Omówiona została sytuacja finansowa warsztatów, zmiany w pracowniach, planowane wyjazdy na spotkania, wycieczki, trening ekonomiczny.

Najdłużej zatrzymano się przy temacie zdarzeń. Pod koniec stycznia w warsztacie miała miejsce awaria wskutek której uległa zalaniu cała kotłownia. Straty są wielkie czeka nas wymiana kotłów, remont ścian, pomp. Czekamy na wycenę szkody przez firmę ubezpieczeniową.

Przy wypompowywaniu wody z pomieszczeń pomogła nam Powiatowa Straż Pożarna  z Łęcznej – dziękujemy za bardzo szybki przyjazd i pomoc. Natomiast w usunięciu  wycieku wody, położeniu nowej „nitki” kanalizacyjnej pomogli nam pracownicy z Gminnego Zakładu Usług komunalnych w Cycowie. Dziękujemy Pani  Wójt za pomoc. Cały czas toczą się prace niezbędne w zabezpieczeniu dostawy ciepła i wody do budynku. Wiele jeszcze zostało do zrobienia, część prac zostanie wykonana jak wyschną ściany i zdobyte zostaną środki finansowe.

Kierownik placówki prosiła o pomoc w zdobywaniu środków poprzez darowiznę 1% podatku oraz włączenie się w działalność WTZ jak i PSOUU Koło w Łęcznej. Bardzo żywo zareagowała mama jednego z uczestników warsztatu, pani C.Sz. zwracając się do rodziców aby zaczęli szukać wsparcia poprzez zachęcanie w rodzinie, sąsiadów aby nie czekać aż zrobi to p. Maria   „… każdemu z nas powinno zależeć aby naszym dzieciom żyło się lepiej…”

Omawiano trening mieszkaniowy, zastanawiano się nad budową domu rodzinnego z myślą o przyszłości „dzieci” zaplanowano wyjazd latem do Jarosławia, Krosna aby tam zobaczyć funkcjonujące domy, planowane budowy.

Nauka powinna być prowadzona tak, aby uczący się, uważali ją za cenny dar a nie ciężki obowiązek.

Zakończeniem zebrania była prezentacja nowej formy zajęć wprowadzonej w tym roku w placówce. Nowa forma to zajęcia dotyczące umiejętności wytwarzania podpałki ekologicznej. Zajęcia bardzo podobają się uczestnikom. Jest podział ról, każdy się odnajduje w  swojej, panuje wielka solidarność.

W zebraniu zgodnie z listą obecności wzięło udział 18 rodziców na 33 uczestników warsztatu.

Dziękuję wszystkim za udział w zebraniu i poświęcony czas.

M.Lisek-Zięba

PRAWA

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: