BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

24 marzec 2017

ROPS w Lublinie ogłosił konkurs ofert na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie ogłosił otwarty konkursu ofert nr 1/2017 dla fundacji i organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

Kliknij poniżej aby przeczytać ogłoszenie

Ogłoszenie

 

Więcej informacji oraz załączniki na stronie: www.rops.bip.lubelskie.pl

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: