BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

28 Kwiecień 2015

ROPS bezpłatnie przekaże komputery

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie jest w posiadaniu czterech zestawów komputerowych z lat 2004 i 2007 składających się z: komputera typu Optimus lub Return, monitora LG, klawiatury oraz myszy,

które nie są wykorzystywane w realizacji zadań Ośrodka ze względu na przestarzałą technologię. Jednakże, sprzęt ten może być nadal używany do aplikacji biurowych typu: edycja tekstu, arkusze kalkulacyjne, do przeglądania stron internetowych, do obsługiwania poczty e-mail. W związku z powyższym oferujemy nieodpłatne przekazanie ww. zestawów komputerowych jednostce organizacyjnej pomocy społecznej lub ochrony zdrowia, placówce oświatowej lub naukowej, instytucji kultury, organizacji charytatywnej, policji lub straży pożarnej.

Podmiot, który wyrazi chęć przejęcia ww. sprzętu jest proszony o kontakt telefoniczny lub e-mailowy z osobą odpowiedzialną za treść ogłoszenia tj. Katarzyna Krakowska, tel. 81 528 76 37, e-mail: katarzyna.krakowska.rops@gmail.com, do dnia 4 maja 2015 roku.

Źródło: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: