BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

19 Styczeń 2016

Rozmawiajmy bez słów – wykorzystanie AAC na różnych etapach życia

Konferencja „Rozmawiajmy bez słów – wykorzystanie AAC na różnych etapach życia”, odbędzie się 12.03.2016 r. w godz. 9.30-15.00 w Caritas Archidiecezji Lubelskiej w Lublinie, Al. Unii Lubelskiej 15.

Organizatorem konferencji jest Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Lublinie. Konferencja jest podsumowaniem projektu „Rozmawiajmy bez słów – Poradnia Rozwoju Porozumiewania się” współfinansowanego z dotacji przyznanej w ramach programu Obywatele dla Demokracji, prowadzonego przez Fundację im. Stefana Batorego we współpracy z Polską Fundacją Dzieci
i Młodzieży, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tzw. Funduszy EOG).

Konferencja odbędzie się pod patronatem Stowarzyszenia na Rzecz Propagowania Wspomagających Sposobów Porozumiewania się „Mówić bez Słów”.

Formularz zgłoszeniowy należy przesłać do dnia 26.02.2016 r. na adres: psouu.lublin@gmail.com. O przyjęciu na konferencję decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Kontakt z Organizatorem:

tel.: 81 742 12 93

e-mail: psouu.lublin@gmail.com

Załączniki:

Zaproszenie na konferencję AAC Lublin

Program konferencji AAC Lublin

Formularz zgłoszeniowy

Małgorzata Batorska

Przewodnicząca Zarządu Koła PSOUU

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: