BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

7 Luty 2014

Różne systemy orzecznicze w Polsce komplikują życie osób z niepełnosprawnością

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW