BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

6 Maj 2013

Różni, ale tacy sami…

„Czerwony Kapturek” w wykonaniu uczniów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 i przedszkolaków z Przedszkola Specjalnego nr 11 w Teatrze im. Hansa Christiana Andersena na Starym Mieście w Lublinie otworzy projekt „Różni, ale tacy sami…” skierowany do lubelskich przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych.

Spektakl w teatrze rozpocznie się w czwartek, 9 maja 2013 r. o godz. 10.

Po przedstawieniu będzie „lekcja wychowawcza” w formie happeningu na temat praw dzieci. Ale praw przedstawianych gestem i obrazem. Konkretnie: gestem i obrazem używanym przez dzieci niepełnosprawne intelektualnie do komunikowania się. Przy okazji dzieci pełnosprawne poznają sposoby, jakimi porozumiewają się ich niepełnosprawni koledzy.

Tym samym zrealizowane zostaną cele projektu: likwidowanie barier w kontaktach z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, upowszechnianie wiedzy o takich osobach, ich potrzebach i możliwościach poprzez wspólne działanie oraz rozwijanie umiejętności komunikacyjnych wszystkich uczestników projektu.

Ale to dopiero początek.

Już od 10 maja zacznie się druga część projektu; konkurs plastyczny pod hasłem „Zaprzyjaźnij się ze mną…”. Od tego dnia do 10 czerwca 2013 r. Przedszkole Specjalne nr 11 w Lublinie czeka na wykonane dowolną techniką prace plastyczne. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 14 czerwca. A od 24 czerwca do 15 lipca w hallu Poczty Głównej w Lublinie będzie można oglądać wystawę. Zaprezentowane będą prace konkursowe wykonane przez uczniów i przedszkolaków oraz fotografie ze spektaklu teatralnego.

Projekt „Różni, ale tacy sami…” wpisuje się w miejskie obchody Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Święto obchodzone jest corocznie w maju. Jego celem jest uświadomienie społeczeństwu różnorodności osób z tym rodzajem niepełnosprawności, pokazanie ich możliwości, a także zwrócenie uwagi na bariery – edukacyjne, zawodowe, komunikacyjne, prawne, kulturalne, a przede wszystkim mentalne, które uniemożliwiają im prowadzenie normalnego życia.

Rafał Szostak

SOSW nr 2 w Lublinie

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: