BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

7 Maj 2014

Różni ale Równi

Z okazji Europejskiego Dnia Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych, obchodzonego 5 maja Stowarzyszenie „Krok za krokiem” zorganizowało happening pod hasłem: Różni ale Równi.

Impreza odbyła się na Rynku Wielkim w Zamościu, uczestniczyły w niej m.in. dzieci, młodzież i dorośli z niepełnosprawnością oraz ich opiekunowie. Podczas happeningu uczestnicy ułożyli hasło: Różni ale  Równi, były gry i zabawy integracyjne, konkursy z nagrodami, pamiątkowe zdjęcia. Na telebimie zaprezentowano jak komunikują się osoby niemówiące, bądź niesłyszące i z jakimi problemami na co dzień spotykają się osoby z niepełnosprawnością. Zwrócono również uwagę, iż miasto Zamość jest w dalszym ciągu niedostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Jako przedstawiciel Lubelskiego Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych-Sejmik Wojewódzki zapraszałam uczestników imprezy do korzystania z Punktu Informacyjno- Doradczego w Zamościu m.in. poprzez rozdawanie ulotek informujących o projekcie „Łamanie Barier Lublin – Zamość – Włodawa – Brześć Partnerstwo na Rzecz Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych.

no images were found

Iwona Bil
Asystent Punktu
Informacyjno-Doradczego w Zamościu

PRAWA

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: