BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

12 Grudzień 2011

Rozwijajmy skrzydła

Międzynarodowa konferencja na temat autyzmu.

Autyzm to choroba, w której istotną rolę odgrywa funkcjonowanie mózgu. Chory ma problemy z wyrażaniem uczuć i w nawiązywaniu kontaktów społecznych. W coraz większym stopniu przeważa opinia, że choroba ma bardziej podłoże neurologiczne, niż psychiatryczne. 

W dniu 10 grudnia 2011 r. Fundacja „Alpha” zorganizowała międzynarodową konferencję naukową pt. „Rozwijajmy skrzydła”. Odbyła się ona na Uniwersytecie Medycznym Collegium Pharmaceuticum, przy ul. Chodźki 4a w Lublinie. Celem konferencji było „Poszukiwanie modelu pracy z rodziną z małym dzieckiem z autyzmem oraz aktywizacji zawodowej osób ze spektrum autyzmu”.

Prelegentami podczas konferencji naukowej byli: mgr Katarzyna Orzeł, dr Anna Prokopiak, dr nauk med. Bożena Śpila, mgr Magdalena Tarnawska. Gościem honorowym wydarzenia był Alain Salque – dyr. francuskiej organizacji „Cradle”, która sprawuje opiekę nad 24 niepełnosprawnymi (także z autyzmem). Pan Alain Salque wygłosił wykład pt. „Francuskie wzorce pracy z osobami z autyzmem”. W konferencji uczestniczyły także: pani Alicja Jankiewicz – prezes Lubelskiego Forum Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki oraz pani Joanna Olszewska – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Lublin ds. Osób Niepełnosprawnych, które chwaliły Fundację „Alpha” za jej działalność na rzecz osób chorych na autyzm. Wśród gości był także pan Michał Stanowski – Główny Koordynator „Nieprzetartego Szlaku” w Lublinie.

Podkreślono, że najważniejszą rzeczą jest jak najwcześniejsze zdiagnozowanie choroby i możliwie szybkie podjęcie leczenia i rehabilitacji. Poprzez terapię farmakologiczną i behawioralną można zmniejszyć jej negatywne skutki. Podawano przykłady ludzi, którzy mimo tej niepełnosprawności starają się prowadzić normalne życie. Cieszy fakt tak licznego udziału publiczności, wszystkie miejsca w auli wykładowej były zajęte przez lekarzy i studentów, osoby niepełnosprawne i ich rodziny.

W komitecie honorowym i organizacyjnym znaleźli się: ks. dr hab. Andrzej Kiciński – prof. KUL; prof. dr hab. Janusz Kirenko – UMCS; dr hab. n. med. Janusz Kocki – UM; dr hab. Zofia Palak – prof. UMCS; dr Anna Prokopiak – Fundacja Alpha, UMCS.

Patronat honorowy nad konferencją objął Prezydent Miasta Lublin.

Krzysztof Rzepecki

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: