BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

3 Listopad 2011

Rozwijamy skrzydła – Poszukiwanie modelu pracy z rodziną z małym dzieckiem z autyzmem oraz aktywizacji zawodowej osób ze spektrum autyzmu

Konferencja naukowa, która odbędzie się 10.12.2011 r. w Lublinie na Uniwersytecie  Medycznym w Collegium Pharmaceuticum na ul. Chodźki 4a.

Patronat honorowy nad konferencją objął Prezydent Miasta Lublin. W skład komitetu  naukowego i organizacyjnego konferencji wchodzą:
ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL, prof. dr hab. Janusz Kirenko UMCS, dr hab. n. med. Janusz Kocki UM, dr hab. Zofia Palak, prof. UMCS, dr Anna Prokopiak Fundacja Alpha, UMCS.

Szczegółowy program konferencji*

godz. 1000 – 1030 – Rejestracja uczestników

godz. 1030– 1045 – Uroczyste otwarcie Konferencji

Diagnoza w kierunku całościowych zaburzeń rozwojowych i wczesna interwencja

godz. 1045 – 1115Predyktory autyzmu u małych dzieci – dr Anna Prokopiak Fundacja Alpha, UMCS

godz. 1115 – 1145Poszukiwanie siebie w relacji z drugą osobą jako wczesne wspomaganie terapeutyczne – mgr Katarzyna Orzeł Fundacja Alpha

godz. 1145 – 1215Obraz w rozwoju komunikacji i mowy u dziecka z autyzmem– mgr Magdalena Tarnawska Fundacja Alpha

godz. 1215 – 1245 – przerwa kawowa

Dorosłość osób ze spektrum autyzmu

godz. 1245 – 1315Problemy w funkcjonowaniu adolescentów i dorosłych osób z autyzmem – dr nauk med. Bożena Śpila, Katedra i Klinika Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

godz. 1315 – 1415Francuskie wzorce pracy z osobami z autyzmem – Alain Salque, dyrektor organizacji Cradle we Francji, która prowadzi dom dla 24 osób z niepełnosprawnościami (w tym osoby z autyzmem)**

godz. 1415 – 1445  – Podsumowanie projektu „Rozwijamy skrzydła” dofinansowanego ze środków Programu operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Panel z udziałem uczestników projektu – terapeuci, rodzice i osoby z ASD – moderator Agnieszka Krawiec, dziennikarka Radia Lublin

godz. 1445 – 1515         Obrady Okrągłego Stołu

godz. 1515 – 1530         Uroczyste zakończenie Konferencji

*z przyczyn niezależnych od organizatorów program może ulec zmianie, szczegóły www.autyzmlublin.pl

** wystąpienie w języku francuskim tłumaczone na język polski

Więcej informacji na stronie Fundacji Alpha w Lublinie.

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: