BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

19 Październik 2020

Rusza I edycja konkursu „Grant na zdrowie”

Firma Gedeon Richter oraz Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej uruchomiły I edycję programu grantowego dedykowanego organizacjom pacjenckim. Jego celem jest wyróżnienie i promowanie stowarzyszeń, które realizują, bądź planują realizację projektów przyczyniających się do poprawy jakości i komfortu życia w obszarze zdrowia kobiet.

Dwie wyróżnione organizacje otrzymają grant w wysokości: 20 000 zł do wykorzystania na wdrożenie zwycięskich projektów. Zgłoszenia można nadsyłać do 15.11.2020r.

Uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie dwie koncepcje możliwe do wdrożenia w 2021 roku. Zgłoszony projekt powinien odpowiadać na najpilniejsze potrzeby zdrowotne kobiet, przyczyniać się do budowania świadomości pacjentek nt. profilaktyki, standardów w leczeniu, bądź poprawiać jakość życia w chorobie. Do konkursu mogą zgłosić się również organizacje, które nie mają doświadczenia w realizacji tego typu projektów.

Szczegółowe informacje o programie można znaleźć na stronie: https://www.gedeonrichter.pl/grant-na-zdrowie/

Zachęcamy do składania wniosków.  

 

z poważaniem

 

Igor Grzesiak

Wiceprezes Zarządu Fundacji

_____________________________________

 

Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej

Samsonowska 1,Warszawa , 02-829

T: +48 22 331 77 51  M: +48 516 150 164

www.ippez.pl

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: