BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

26 lipiec 2016

Rusza pierwsza edycja ,,Nagrody Trzeciego Sektora”

Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego, Centrum Spotkania Kultur w Lublinie oraz Marszałek Województwa Lubelskiego zaprasza wszystkich do udziału w premierowej edycji konkursu ,,Nagroda Trzeciego Sektora” przyznawanej za działalność w sektorze pozarządowym.

Konkurs skierowany jest do członków organizacji, działaczy samorządowych, przedstawicieli różnych branż biznesu zaangażowanych w pracę i wspieranie działań trzeciego sektora oraz do samych organizacji pozarządowych działających na rzecz promocji i rozwoju innowacji kultury województwa lubelskiego.

Celem konkursu jest podkreślenie istoty działalności trzeciego sektora w lokalnych społecznościach województwa lubelskiego oraz wyróżnienie osób zaangażowanych w budowanie prawidłowych relacji między samorządem, biznesem, nauką i organizacjami pozarządowymi (czyli tzw. ,,trzecim sektorem”). Nagrody pozwolą na wyróżnienie osób szczególnie zaangażowanych w pracę na rzecz trzeciego sektora oraz promujących działalność organizacyjną w społeczności lokalnej i poza nią, a także ukażą rangę organizacji pozarządowych.

Prawo do zgłaszania kandydatów mają jednostki samorządów terytorialnych,  organizacje i instytucje społeczno-kulturalne, naukowe i gospodarcze, a także członkowie organizacji pozarządowych z województwa lubelskiego.

Uczestnicy będą oceniani w następujących kategoriach:

Kategoria I: Nagroda dla Samorządu wspierającego działania trzeciego sektora Województwa Lubelskiego 2015
Kategoria II: Nagroda dla Przedstawiciela biznesu wspierającego działalność trzeciego sektora w Województwie Lubelskim 2015
Kategoria III: Osobowość Trzeciego sektora Województwa Lubelskiego 2015
Kategoria IV: Organizacja pozarządowa promująca trzeci sektor i województwo lubelskie 2015(Mały Ambasador)

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 9 września 2016 roku w trakcie Lubelskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych 2016 w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie.

Zgłoszenia kandydatów do nagród można składać od 1 lipca do 29 lipca br. w zamkniętych kopertach z napisem ,,Nagroda Trzeciego Sektora” oraz wybraną kategorią w Kancelarii Ogólnej Centrum Spotkania Kultur w Lublinie (I piętro) lub w formie listownej na adres: CSK, Plac Teatralny 1, 20-029 Lublin. Zgłoszenia można również wysyłać drogą mailową na adres: agnieszka.drewniak@spotkaniakultur.com

Poniżej znajdą Państwo regulamin konkursu:

Regulamin przyznawania nagrody za działalność w sektorze pozarządowym ,,Nagroda Trzeciego Sektora” przez Radę Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego

Zachęcamy wszystkich do wysyłania zgłoszeń.

Źródło: Lubelskie.pl

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: