BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

18 Kwiecień 2014

„Rynek pracy dla grup defaworyzowanych”

Fundacja Inicjatyw Menedżerskich oraz Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie zapraszają do udziału w bezpłatnym projekcie skierowanym do osób powyżej 50 roku życia, zamieszkałych na terenie województwa lubelskiego, bezrobotnych (zarejestrowanych i niezarejestrowanych w PUP), a także do osób niepełnosprawnych.

W ramach projektu oferujemy:
1. Indywidualne Doradztwo Zawodowe,
2. Szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe (jedno do wyboru):
„Monter sieci komputerowych” – w wymiarze 90 godzin, przewidziany okres realizacji lipiec – sierpień, dla 10 osób, z wykształceniem min. ponadgimnazjalnym,

„Pracownik finansowo – księgowy z obsługą programu Symfonia” – w wymiarze 90 godzin, przewidziany okres realizacji lipiec – sierpień, dla 20 osób, z wykształceniem min. ponadgimnazjalnym,

„Opiekun/ka osób starszych” – w wymiarze 60 godzin, przewidywany okres realizacji grudzień 2014 r. – styczeń 2015 r., dla 10 osób, min. ponadgimnazjalnym,

„Ekologiczny pracownik porządkowy” – w wymiarze 80 godzin, przewidywany okres realizacji grudzień 2014 r. – styczeń 2015 r., dla 20 osób – min. podstawowym,

3. Indywidualne zajęcia z coachingu,
4. Płatne 3 miesięczne staże zawodowe,
5. Zwrot kosztów dojazdu, catering, zwrot kosztów opieki nad osobą zależną,

Więcej informacji:
Fundacja Inicjatyw Menedżerskich:
20-078 Lublin, ul. I Armii Wojska Polskiego 5/7
tel./fax: (+48) 81 532 14 25
email: biuro@fim.org.pl
www.fim.org.pl

Projekt realizowany w ramach Priorytetu VI – Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

Plakat - „Rynek pracy dla grup defaworyzowanych”

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: