BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

17 Styczeń 2013

Rynek pracy dla osób z niepełnosprawnościami

Rzecznika Praw Obywatelskich organizuje debatę pt. „Rynek pracy dla osób z niepełnosprawnościami”, która odbędzie się w siedzibie Biura RPO  w Warszawie przy al. Solidarności 77 w dniu 31 stycznia br. w godz. 11.00-15.00

Okazją do podjęcia dyskusji będzie prezentacja publikacji pt. „Ochrona praw osób z niepełnosprawnościami – najważniejsze wyzwania po ratyfikacji przez Polskę Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych. Analiza i zalecenia.”

Książka przygotowana została przez Komisję Ekspertów ds. Osób z Niepełnosprawnościami przy Rzeczniku Praw Obywatelskich i obejmuje dziewięć opracowań poświęconych ochronie praw osób z niepełnosprawnościami. Publikacja zawiera analizę aktualnego stanu prawnego i konkretne rekomendacje adresowane do instytucji publicznych.

  Sylwia Górska
Zespół Społeczny
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
Al. Solidarności 77
00-090 Warszawa
Tel. /22/ 55 17 944,
e-mail: s.gorska@brpo.gov.pl

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: