BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

6 Październik 2014

Rząd nie traktuje poważnie osób niepełnosprawnych

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW