BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

21 Maj 2014

Rządowy program wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego w okresie od stycznia do grudnia 2014 roku

Rada Ministrów w dniu 12 marca 2014r. zmieniła rozporządzenie z dnia 24 grudnia 2013r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (Dz. U. z dnia 14 marca 2014r., poz. 320).

Zmienione rozporządzenie przewiduje, że osoby mające ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego za miesiące od stycznia do grudnia 2014r. przyznane na podstawie art. 17 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013r. poz. 1456, 1623, 1650) otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 200 zł miesięcznie.

Pomoc przyznawana jest z urzędu.

Przyznanie lub odmowa przyznania pomocy następuje w drodze decyzji administracyjnej, w związku z powyższym wszystkie zainteresowane osoby prosimy o oczekiwanie na decyzję administracyjną.

Zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia, pomoc będzie wypłacana w terminie wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego.

pobierz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

 

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW