BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

7 marzec 2017

Samopomocowy Klub Integracyjny „Senior-Zbyszko” w Chełmie

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło  wyniki naboru wniosków w ramach Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych edycja 2017 (ASOS).

Organizacje mogły uzyskać dofinansowanie w ramach jednego z czterech priorytetów:

1. Edukacja osób starszych,
2. Aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz i międzypokoleniową,
3. Partycypacja społeczna,
4. Usługi społeczne dla osób starszych.

Stowarzyszenie Osób z Niepełnosprawnością i Ich Przyjaciół „Zbyszko” W Chełmie realizować będzie zadanie pod nazwą: Samopomocowy Klub Integracyjny „Senior-Zbyszko”. Zadanie skierowane będzie do co najmniej 30 mieszkańców Chełma w wieku 60 plus ze stwierdzonymi chorobami otępiennymi.

Planowane działania to:

1. Usługi opiekuńczo-asystenckie.
2. Poradnictwo psychologiczne.
3. Zajęcia tematyczne z rożnymi specjalistami.
4. Terapie grupowe: arteterapia, muzykoterapia, prognitywna, reminiscencyjna.
5. Rozwijanie aktywności rekreacyjno-ruchowej i kulturalnej.

Zadanie realizowane będzie do dnia 31 grudnia 2017 r.
Wkrótce podamy szczegóły na temat rekrutacji osób zainteresowanych uczestnictwem w projekcie.

Tomasz Jędrzejewski

tel. 798 918 323/ 784 195 637

Stowarzyszenie Osób z Niepełnosprawnością i Ich Przyjaciół „Zbyszko” w Chełmie

ul. Partyzantów 40, 22-100 Chełm

https://www.facebook.com/stowarzyszenie.zbyszko

 

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: