BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

29 grudzień 2016

Sąsiedzkie Spotkanie Wigilijne

Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; upadli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę. (Ewangelia wg św. Mateusza)

Dnia 22.12.2016 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nadrybiu odbyła się uroczysta Wigilia. Spotkanie otworzyła pani dyrektor Maria Paryła. W pierwszej kolejności powitała przybyłych gości, m.in. przedstawicieli OPS i Gminy w Puchaczowie, kierownika WTZ w Janowicy, radnych gminy, księdza proboszcza parafii w Nadrybiu, rodziców, nauczycieli oraz uczniów i przedszkolaków.

Zdjęcie

Dyrektor Maria Paryła

Po powitaniu, harcerze przynieśli Światełko Pokoju przywiezione z Groty Narodzenia Pańskiego z Betlejem.

Zdjęcie

Harcerze ze Światełkiem Pokoju

Następnie głos zabrali uczniowie, którzy przy pomocy swoich nauczycieli przygotowali Jasełka. Odczytany został fragment Pisma Świętego, opisujący Narodziny Jezusa Chrystusa i rozpoczął się spektakl przybliżający tajemnicę Bożego Narodzenia. Na scenie byli pastuszkowie, aniołowie, Święta Rodzina, mieszkańcy Betlejem, górnicy, lekarze, nauczyciele z uczniami i wiele innych postaci.

Zdjęcie

Uczniowie w spektaklu jasełkowym

Oprócz jasełek, uczniowie wraz z nauczycielami języków obcych przygotowali także niespodziankę. Zaśpiewali oni kolędy w języku angielskim „Jingle bells” i „We wish you a Merry Christmas” oraz kolędę „Cicha noc” w języku rosyjskim.

Zdjęcie

Kolędowanie w języku angielskim

Po występie uczniów przyszedł czas na kolędowanie Łukasza Liska z WTZ w Janowicy. Zaśpiewane zostały następujące utwory: „Nim świt”, „Dziś nadzieja rodzi się” oraz „Kolęda dla nieobecnych”.

Zdjęcie

Łukasz Lisek

Głos zabrali także przybyli goście, którzy życzyli gronu nauczycielskiemu, uczniom, przybyłym na uroczystość gościom i rodzicom spokojnych, rodzinnych świąt Bożego Narodzenia, oraz dalszych sukcesów.

Zdjęcie

Maria Paryła i Maria Lisek-Zięba – składanie życzeń

W końcu nadszedł czas na łamanie się opłatkiem i życzenia. Życzenia składali sobie uczniowie, nauczyciele, rodzice, zaproszeni goście. Słowa jakie płynęły z ust, były ciepłe i serdeczne, czasami odnoszące się do dóbr materialnych, czasami do duchowych. Następnie wszyscy zostali zaproszeni do wspólnego stołu na wieczerzę. Przygotowane zostały tradycyjne potrawy wigilijne: barszcz, ryba, śledzie, kapusta z grzybami, pierogi i kompot.

Zdjęcie

Wspólna Wieczerza

Weź do ręki biały opłatek, choćbyś nawet nie miał go z kim dzielić – i życz szczęścia całemu światu; niech się wszystkie serca rozweselą! (Zdzisław Kunstman)

Eliza Cyfra

PRAWA

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: