BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

6 styczeń 2019

Sąsiedzkie wigilijne spotkania

„To właśnie tego wieczoru, gdy mróz lśni jak gwiazda na dworze, przy stołach są miejsca dla obcych, bo nikt być samotny nie może. To właśnie tego wieczoru, gdy wiatr zimny śniegiem dmucha, w serca złamane i smutne cicha wstępuje otucha. To właśnie tego wieczoru od bardzo wielu wieków pod dachem tkliwej kolędy Bóg się rodzi w człowieku.”

W oczekiwaniu na Boże Narodzenie uczestnicy placówki Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną z Warsztatu Terapii Zajęciowej w Janowicy uczestniczyli w uroczystych spotkaniach wigilijnych w Fundacji Banku Żywności w Lublinie, Zespole Szkolno Przedszkolnym w Nadrybiu, u seniorów w Domu Senior Wigor w Bogdance.

Zdjęcie1

Marzena Pieńkosz-Sapieha prezes Fundacji Banku Żywności w Lublinie zaprosiła grupę teatralną z WTZ w Janowicy – PSONI Koło w Łęcznej do ubogacenia spotkania wigilijnego poprzez prezentację pantomimiczną jasełek „Kolędować małemu”.

Zdjęcie2

Po oficjalnych powitaniach i przedstawionej w skrócie historii podejmowanych działań na rzecz potrzebujących głos zabrał ksiądz proboszcz, odczytana została ewangelia św. Łukasza mówiąca o narodzinach Jezusa i poświęcone zostały opłatki. Następnie wszyscy zgromadzeni obejrzeli historię mówiącą o czasach dawnych przypominającą o narodzeniu Pańskim. Pantomima ukazała dobro i zło, mówiła o miłości i rozpuście, gardzeniu ubogim i otwartości serc, o szukaniu Maleńkiej Miłości, obojętności.

Zdjęcie3

Po jasełkach wszyscy włączyli się w śpiew znanych i mniej znanych kolęd i pastorałek wykonanych przez Łukasza Liska i zaproszonych gości. Kolejnym etapem spotkania była modlitwa, błogosławieństwo oraz dzielenie się opłatkiem. Oczywiście były też życzenia i wspólne spożywanie wieczerzy.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nadrybiu. Kolejny dzień i kolejne spotkanie.

Spotkanie z udziałem uczniów, zaproszonych gości rozpoczęła Maria Paryła dyrektor placówki.

Zdjęcie4

W czasie spotkania wręczono uczniom laureatom różnych konkursów nagrody.

Zdjęcie5

Były też śpiewy kolęd w języku niemieckim, rosyjskim i angielskim.

Zdjęcie6

Na spotkaniu nie zabrakło śpiewu kolęd i pastorałek wykonanych przez Łukasza Liska z WTZ Janowica.

Zdjęcie7

Święta Bożego Narodzenia to najpiękniejszy okres w roku, pełen spokoju i wytchnienia. To również okres, w którym większość firm, szkół, organizacji organizuje spotkania przy wigilijnym stole. Takie wspólne świętowanie to doskonała okazja do integracji czy też podziękowań. Przy pięknie nakrytym stole, pełnym świątecznych smakołyków zapominamy o codzienności i dajemy się ponieść magicznej atmosferze.

Zdjęcie8

Wszyscy goście obdarowani zostali przez uczniów pysznymi pierniczkami, własnej produkcji.

Uczniowie szkoły to też laureaci konkursu Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. WFOŚiGW obchodził w tym roku 25 lecie działalności. Z tej okazji ogłoszony został konkurs dla szkół podstawowych. Tematem konkursu był film przedstawiający podejmowane przez szkołę działania ekologiczne. W filmie, oprócz bezpośrednich działań związanych z ekologią uczniowie przedstawili współpracę z różnymi instytucjami oraz swoje sukcesy w konkursach, opowiedzieli o wycieczkach, zajęciach terenowych i zajęciach koła Ligi Ochrony Przyrody. Film uczniów z Nadrybia otrzymał jedną z 25 głównych nagród w województwie. Nagroda to 35 000 zł przeznaczona na wyposażenie pracowni biologicznej. Gratulujemy.

Senior Wigor-Dzienny Dom Opieki w Bogdance.

Kolejne spotkanie u sąsiadów a także przyjaciół zgromadziło wielu zaproszonych gości i samych uczestników Domu. Były kolędy, pastorałki, łamanie się opłatkiem i potrawy wigilijne na pięknie udekorowanych stołach. Goście zostali obdarowani pięknymi choineczkami wykonanymi przez seniorów w czasie zajęć.

Zdjęcie9

„ Przy wigilijnym stole,

Łamiąc opłatek święty,

Pomnijcie, że dzień ten radosny

W miłości jest poczęty;

Że, jako mówi wam wszystkim

Dawne, prastare orędzie,

Z pierwszą na niebie gwiazdą

Bóg w waszym domu zasiądzie.

Sercem Go przyjąć gorącym,

Na ścieżaj otworzyć wrota –

Oto co czynić wam każe

Miłość – największa cnota „

Zdjęcie10

Dziękujemy za ten czas spędzony razem w oczekiwaniu na narodziny Jezusa.

Maria Lisek Zięba

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: