BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Artykuły powrót
27 Listopad 2011

ŚDS Akademia Artystyczna

Fundacja Nieprzetartego Szlaku zaprasza chętnych do uczestnictwa w nowo powstałym Środowiskowym Domu Samopomocy pod nazwą „Akademia Artystyczna”.

ŚDS został założony przez Fundację Nieprzetartego Szlaku dla dorosłych osób  z niepełnosprawnością intelektualną lub z zaburzeniami o spektrum autyzmu, które nie mają obecnie pracy, chcą uczyć się nawiązywania kontaktu z innymi ludźmi, chcą rozwijać swoje umiejętności, wykorzystywać swój potencjał oraz wyrażać siebie poprzez działania artystyczne. W „Akademii Artystycznej” osoby te będą mogły zrozumieć i zaakceptować siebie, budować lepsze relacje z ludźmi, nabyć nowe umiejętności społeczne  i zawodowe. Będą miały możliwość twórczego rozwoju przez działania teatralne, muzyczne, plastyczne, pracę z ruchem i ciałem.

Główną formą terapii i wsparcia dla uczestników będzie angażowanie ich w indywidualne i zespołowe działania terapeutyczne przez sztukę oraz współorganizację imprez artystycznych dla osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych!

W „Akademii Artystycznej” zajęcia prowadzić będą specjaliści z zakresu terapii (psycholog, pedagog, pracownik socjalny) oraz specjaliści z zakresu terapii przez sztukę (teatr, muzyka, plastyka).

Środowiskowy Dom Samopomocy będzie otwarty od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 16.00. w Lublinie przy ul. Wyścigowej 31.

 Uczestnicy będą mieli zapewnione codziennie spożycie gorącego posiłku.

Trwa nabór uczestników.

Proszę zgłaszać się do organizatorów:

Karolina Czajka
e-mail: carolina.czajka@gmail.com,
tel. 669-998-617

Dominika Wójcik
e-mail: dominikawojcik1@gmail.com
tel. 669-998-614

Michał Stanowski, Prezes FNS
e-mail: michal.stanowski@gmail.com
tel. 603-306-687


Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: