BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

28 wrzesień 2015

Seksualność osób niepełnosprawnych intelektualnie

„Bez zrozumienia seksualności nie da się opisać i zrozumieć człowieka, nie da się w ogóle mówić o człowieku”

                                                          (M. Kościelska „Niechciana seksualność”)

Warsztat Terapii Zajęciowej w Janowicy, placówka PSOUU Koło w Łęcznej zakończył realizację zadania zleconego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, w ramach konkursu nr 1 ogłoszonego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie. Przeprowadzenie szkolenia było możliwe dzięki dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.

Ulotka projektu

Celem szkolenia było poszerzenie świadomości wśród osób niepełnosprawnych, rodziców/opiekunów oraz kadry dotyczącej obszarów psychoseksualnych osób niepełnosprawnych intelektualnie. Szkolenie skierowane było do osób niepełnosprawnych, rodziców/opiekunów oraz kadry bezpośrednio pracującej z osobami niepełnosprawnymi. Beneficjenci pochodzili z 3 powiatów naszego województwa: świdnickiego, podlaskiego oraz łęczyńskiego. Działaniami zostało objętych 15 osób niepełnosprawnych,

15 rodziców/opiekunów oraz 12 osób kadry. Szkolenie miało charakter teoretyczno – warsztatowy i dotyczyło:

  • Ról w rodzinie, dynamiki życia rodzinnego, relacji dorosłe dzieci – starsi rodzice
  • Interwencji wobec ofiar przemocy
  • Wykorzystania zasobów instytucjonalnych w przeciwdziałaniu przemocy wobec osób niepełnosprawnych
  • Radzenia sobie z emocjami u osób doświadczających przemocy lub będących jej świadkami
  • Wpływu niepełnosprawności a seksualność człowieka
  • Rozwoju psychoseksualnego osób niepełnosprawnych
  • Stereotypów dotyczących seksualności osób niepełnosprawnych
  • Wykorzystania seksualnego
  • Profilaktyki na różnych etapach życia
  • Aspektów prawnych

Warsztaty prowadzone były przez wykwalifikowanych specjalistów, policjanta oraz psychologa. W trakcie szkolenia możliwe było skorzystanie z indywidualnych konsultacji, porad oraz wsparcia. Największym zainteresowaniem cieszyła się tematyka seksualności.

Zdjęcie

003

Wszyscy Uczestnicy aktywnie angażowali się we wszelkie zadania, wykazywali dużą ciekawość poznawczą, dzielili się swoimi doświadczeniami i codzienną praktyką. Tematyka seksualności osób niepełnosprawnych oraz szeroko pojętej przemocy jest trudna, delikatna, wiąże się z naszym sumieniem, etyką, moralnością. Specjaliści prowadzący szkolenie starali się jak najbardziej obiektywnie i teoretycznie przedstawić w/w tematy. Nie było zaskoczeniem, że pojawiały się takie uczucia jak wstyd, zażenowanie, nieśmiałość, zaskoczenie, ale także zadowolenie, radość, śmiech.

Zdjęcie

005

006

Osoby niepełnosprawne okazały się bardziej spontaniczne, bezpośrednie, dociekliwe niż ich rodzice czy osoby z kadry. Chętnie dzielili się swoimi doświadczeniami, spostrzeżeniami oraz wiedzą. Zdarzało się, że zaskakiwały nawet trenerów.

Zdjęcie

008

009

010

Uczestnicy szkolenia okazali otwartość, przełamali swój wstyd i znaleźli w sobie odwagę by utrwalać, zgłębiać i uzupełniać swoją dotychczasową wiedzę. Wykorzystali swój potencjał do dalszego rozwoju, aby dzięki niemu stać się lepszymi specjalistami, bardziej świadomymi i odpowiedzialnymi ludźmi. Mamy nadzieję, że dzięki warsztatom ich Uczestnicy zostali uzbrojeni w wiedzę, którą będą nieśli dalej, czasami przełamując wysokie mury tematów tabu. Skorzystali bowiem z „Prawa do wyczerpującej edukacji seksualnej, która jest procesem od momentu narodzin, przez całe życie i powinny być zaangażowane wszystkie instytucje społeczne” (Deklaracja Praw Seksualnych uznana przez ONZ w 1999 r.)

W odpowiedzi na pytanie : Czy można nadrobić zaległości? – TAK, zawsze. Nigdy nie jest za późno na zdobywanie czy usystematyzowywanie wiedzy, na rozbudzanie swojej ciekawości, na odpowiedzi na trudne pytania. Podczas warsztatów staraliśmy się zaspokoić tę ciekawość, nie gasiliśmy jej.

Bardzo dziękujemy za możliwość zrealizowania tego zadania dzięki dofinansowaniu przez ROPS Lublin. Nadal widzimy potrzebę kontynuowania tego rodzaju działań i będziemy do tego zmierzać.

Dziękujemy wszystkim Uczestnikom projektu „Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną”.

 

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: