BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

7 kwiecień 2015

Seminarium „Floortime w pracy z osobą z zaburzeniami ze spektrum autyzmu”

Fundacja Alpha zaprasza na seminarium (10.04.2015) i warsztaty (11.04.2015) Jeak’a Greenspana – Floortime w pracy z osobą z zaburzeniami ze spektrum autyzmu tzw. metoda podłogowa – Jak pomóc dzieciom nawiązywać relacje, komunikować się i myśleć?

www.stanleygreenspan.com

Autorzy metody pokazują, że dzieci z ASD nie mają trwale ograniczonego potencjału i często mogą, podobnie jak ich rówieśnicy, prowadzić pełne i zdrowe życie. Metoda Floortime może być stosowana w każdym wieku – już w niemowlęctwie, kiedy pojawiają się pierwsze objawy autyzmu – co umożliwia zapobieganie postępowi tego stanu.

Celem terapii w ramach modelu DIR/Floortime jest zbudowanie podstaw zdrowego rozwoju zamiast pracy nad powierzchownymi zachowaniami i objawami. Dzięki takiej postawie dzieci uczą się opanowywać podstawowe kompetencje, które na drodze ich rozwoju zostały pominięte lub zaprzepaszczone, a więc umiejętność budowania serdecznych i sprawiających przyjemność relacji z innymi, celowego i znaczącego komunikowania się oraz – w różnym stopniu – logicznego i kreatywnego myślenia. Znaczna liczba dzieci leczonych w ten sposób przełamała wiele barier, opanowując umiejętności wcześniej uznawane za nieosiągalne dla pacjentów z ASD. Zbudowały one serdeczne i bliskie relacje z rodziną i rówieśnikami, a także wykształciły złożone umiejętności wysławiania się. Nie tylko opanowały zdolność przyswajania wiedzy, ale również rozwinęły umiejętności intelektualne, takie jak spontaniczne myślenie, wyciąganie wniosków czy współodczuwanie.

Termin:
Seminarium 10.04.2015r.
w godz. 9.00-18.00
Warsztaty 11.04.2015r.
w godz. 9.00-13.00

MIEJSCE:
Seminarium 10.04.2015r.
Wydział Prawa i Administracji UMCS, Plac Marii-Curie Skłodowskiej 5, (budynek Wydziału Prawa i Administracji), Lublin
Warsztaty 11.04.2015r.
Instytut Pedagogiki UMCS, ul. Narutowicza 12, Lublin

KOSZTY:
Seminarium 10.04.2015r.
420 zł płatne w ciągu siedmiu dni od otrzymania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia
Warsztaty 11.04.2015r.
125 zł płatne w ciągu siedmiu dni od otrzymania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia

Zgłoszenia są przyjmowane drogą mailową na adres: greenspan.umcs@wp.pl

Więcej na stronie: http://www.autyzmlublin.pl/index.php/8-news/68-seminarium-i-warsztaty-greenspana

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: