BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

10 grudzień 2018

Seminarium informacyjne i zaproszenie do testowania rozwiązań projektowych

Wszystkich pracodawców, którzy zatrudniają bądź planują zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami zachęcamy do uczestnictwa w projekcie pn. „Wypracowanie i upowszechnianie, we współpracy z partnerami społecznymi, modelu wsparcia osób niepełnosprawnych w środowisku pracy” nr POWR.02.06.00-00-0054/17.

Seminarium informacyjne odbędzie się w dniu 12.12.2018 r. w Hotelu Wald, ul. Połczyńska 52 w Warszawie. Dla uczestników spoza Warszawy przewidziany jest zwrot kosztów dojazdu wyłącznie w  oparciu komunikację publiczną (2 klasa).

Zapraszamy również do testowania rozwiązań wypracowanych w pierwszym etapie realizacji projektu. Państwa wsparcie pozwoli sprawdzać przydatność proponowanych rozwiązań w praktyce.

Zapisu do grona uczestników projektu można dokonać poprzez wypełnienie załączonej poniżej „Deklaracji pracodawcy uczestniczenia w testowaniu modelu wsparcia”. Wypełniony formularz prosimy przesłać mailem na adres: kzrsiisn@poczta.onet.pl  lub kzrsiisn3@poczta.onet.pl

Efektem prowadzonych prac w ramach projektu są:

  • cztery poradniki dla pracodawców na temat dostosowania środowiska pracy dla ON z niepełnosprawnością ruchową, wzrokową, słuchową i intelektualną,
  • interaktywne, mobilne narzędzie do oceny możliwości zatrudnienia ON tzw. rozkład jazdy,
  • 4 warianty wirtualnego środowiska pracy dostosowanego do ON w zależności od rodzaju niepełnosprawności,
  • interaktywny program wykorzystujący techniki rzeczywistości wirtualnej (VR) do tworzenia optymalnego środowiska pracy biurowej (najczęściej występującej w administracji publicznej, a także najbardziej dostępnej dla ON).

Wyżej wymienione produkty będą kolportowane wśród pracodawców w kolejnych etapach realizacji projektu takich jak: testowanie przez kilkudziesięciu różnych pracodawców proponowanych narzędzi wsparcia, warsztaty, regionalne konferencje, doradztwo, konsultacje itp.

Serdecznie zapraszamy do udziału w seminarium i testowania rozwiązań projektowych

Więcej na stronie: www.pfron.org.pl

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: