BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

30 Listopad 2018

Seminarium podsumowujące Rok Wczesnej Interwencji

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Lublinie 1 grudnia 2018 r. w godz. 11-15. organizuje seminarium podsumowujące Rok Wczesnej Interwencji, która w PSONI rozpoczęła się 40 lat temu.

Zdjęcie - Rok wczesnej interwencji

Seminarium będzie przebiegać według następującego planu:

  1. Raport z Międzynarodowego Sympozjum prezentującego najbardziej aktualny stan wiedzy w różnych dziedzinach wczesnej interwencji, które odbyło się 21 września 2018 w Warszawie.
  1. Dyskusja
  2. Skuteczność działań w ramach wczesnego wspomagania rozwoju w przypadku rodzin wychowujących dziecko z chorobą genetyczną, neurologiczną, metaboliczną i całościowymi zaburzeniami rozwoju – głos rodziców.
  1. Dyskusja i podsumowanie.

Seminarium odbędzie się w Lubelskim Centrum Aktywności Obywatelskiej na ul. Leszczyńskiego 23. Organizatorami seminarium są pracownicy Niepublicznej Poradni Wczesnego Wspomagania Rozwoju „Lolek” przy PSONI Koło w Lublinie.

Tel kontaktowy: 536 536 764

Aleksandra Wnuk

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: