BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

24 październik 2018

Seminarium – Projektowanie dostępności

W Lubelskim Parku Naukowo-Technologicznym 23 października 2018 roku odbyło się seminarium poświęcone umożliwieniu osobom niepełnosprawnym, osobom starszym, doświadczających ograniczeń fizycznych czy sensorycznych samodzielne życie i pełne uczestnictwo we wszystkich sferach życia.  

W spotkaniu wzięli udział projektanci, eksperci oraz osoby reprezentujące instytucje publiczne którzy na co dzień zajmują się kwestiami zwiększenia dostępności. Program debaty dotyczył m.in. wymogów prawnych i w jakim kierunku podążają zmiany w prawie krajowym i unijnym; doświadczeń projektantów oraz wsparcia dla nich jakie niosą nowe technologie.

Zdjęcie

W seminarium wzięli udział m.in.:

– Krzysztof Kurowski, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich;

– Anna Kocot, Biuro ds. osób niepełnosprawnych, Urząd Miasta Lublin;

– Ewa Olejniczek-Wójcik, Departament Zarządzania RPO, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego;

– dr Edyta Lisek-Lubaś, Fundacja Repatria – Kultura i Sztuka;

– Michał Martynowski, Motyf Studio;

– Aneta Hernas, dyrektor Centrum Medyczne ORTO-OPTYMIST;

– dr Justyna Gerłowska, Wydział Psychologii UMCS;

– Marcin Matys, Centrum Aktywności Osób z Niepełnosprawnością KUL JPII;

– Rafał Lis, Galeria Labirynt, koordynator dostępności.

Spotkanie prowadził Piotr Skrzypczak z Lubelskiego Instytutu Designu.

Dostępność – „Zapewnienie dostępu do środowiska fizycznego, środków transportu, informacji i komunikacji, innych urządzeń i usług powszechnie zapewnianych (ustanawianie minimalnych standardów, zachęcanie do uwzględniania aspektu dostępności na etapie projektowania, produkcji i dystrybucji, oznakowanie ogólnodostępnych budynków w alfabecie Braille’a i formach dostępnych, szkolenia)”, (art. 9 Konwencja prawa osób niepełnosprawnych).

Fotogaleria

no images were found

Kamil Artur Kuliński

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: