BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

16 luty 2015

Seminarium: Spółdzielnia socjalna dla WTZ

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej i Stowarzyszenie na rzecz Spółdzielni Socjalnych zapraszają na seminarium, które odbędzie się 23 lutego br. w Warszawie. Podczas seminarium zaprezentowany zostanie innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ oraz będzie możliwość zapoznania się ze szczegółami funkcjonowania spółdzielni socjalnych powstałych przy WTZ.

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu i Stowarzyszenie na rzecz Spółdzielni Socjalnych zapraszają na seminarium podsumowujące projekt „Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ”. Projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie na rzecz Spółdzielni Socjalnych w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu oraz firmą Konimpex sp. z o.o.

Seminarium odbędzie się 23 lutego 2015 r. w Warszawie w Centrum Konferencyjnym Golden Floor, Al. Jerozolimskie 135 A, w godzinach 10:30-14:00.

Potwierdzenie udziału w spotkaniu do 17 lutego 2015 roku na adres natalia.wasielewska@rops.poznan.pl.

W treści e-maila należy podać imię i nazwisko osoby uczestniczącej oraz instytucję.

Kontakt: Natalia Wasielewska 61 8567 955.

Źródł0: NGO.PL

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: