BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

2 grudzień 2014

Seminarium szkoleniowo-informacyjne „Nasi Sprawni”

Fundacja Renesans z Zamościa, członek lubelskiej sieci PPL LOS zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych wspierających osoby niepełnosprawne, pracodawców oraz same osoby niepełnosprawne do udziału w seminarium szkoleniowo-informacyjnym.

Seminarium odbędzie się w dniu 10.12.2014 roku w Zakładzie Aktywności Zawodowej Stowarzyszenia Misericordia z Lublina ul. Głuska 145 Kawiarnia Santiago Cafe.

Po seminarium organizatorzy zapraszają na poczęstunek wigilijny. Przedsięwzięcie odbywa się w ramach realizowanego przez Fundację Renesans projektu dofinansowanego przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich: „Nasi Sprawni „.

Porządek godzinowy seminarium :

10.30 -11.00                                       recepcja uczestników

11.00-13.00                                        przebieg seminarium / dobre praktyki w pracy z osobami niepełnosprawnymi, zadania sieci PPL LOS w tym zakresie

13.00-                                                   poczęstunek wigilijny

Sprawy organizacyjne: Zgłoszenia w formie elektronicznej od organizacji oraz pojedynczych osób fizycznych przyjmujemy na załączonych drukach na pocztę elektroniczną fundacji :

fundacja.renesans.ngo@wp.pl oraz fundacja-renesans@wp.pl do dnia 05.12.2014 rok godz.15.00.

Informacji udzielamy pod numerem telefonu koordynatora projektu : 501697603.

Osoby spoza Lublina mogą ubiegać się o zwrot kosztów podróży / płatne przelewem na konto osoby lub organizacji/ zgodnie z zasadami obowiązującymi we FIO /po cenach najtańszego przewoźnika obsługującego daną trasę /.

Inne sprawy organizacyjne: przy Zakładzie Aktywności Zawodowej znajduje się bezpłatny parking, możliwy dojazd z centrum Lublina autobus linii nr 3 z Placu Litewskiego.

Do pobrania :

1. Zgłoszenie organizacji lub grupy samopomocowej

2. Zgłoszenie osoby

3. Wniosek o zwrot kosztów podróży

 

Ilość miejsc na seminarium ograniczona.

Fundacja Renesans

tel. kontaktowy:501 697 603

www.fundacja-renesans.pl

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: