BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

22 Czerwiec 2014

Serwis informacyjny o chorobie Parkinsona

Informujemy Państwa o serwisie informacyjnym o chorobie Parkinsona z nadzieją, że pomoże on cierpiącym na tę chorobę w codziennej walce ze skutkami choroby w wymiarze zarówno indywidualnym jak i społecznym.

Oto informacja twórców portalu Serwis Informacyjny o chorobie Parkinsona:

Szanowni Państwo!

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej to nowe przyspieszenie życia i konieczność dostosowania się do nowej sytuacji.
Dlatego zostały opracowane strony
www.parkinson.net.pl i www.parkinson.sos.pl oraz powołana Fundacja „Żyć z chorobą Parkinsona” o której informacje są na stronie www.parkinsonfundacja.pl i www.parkinsonfound.com. Administrowane przez nas domeny, pozwolą na szybkie przekazywanie informacji skierowanych do chorych i ich najbliższych. Chcemy być z Wami na co dzień a nawet w nocy, chcemy wszystko czynić, aby osoby  chore  miały możliwość pozostawania pod odpowiednią opieką we własnych mieszkaniach, a nie w zakładach opiekuńczych,  nie czuły się i nie były osobami niechcianymi. Pragniemy, aby nasza działalność była rzetelna i obiektywna, chcemy też reprezentować problemy chorych, którzy również mają prawo do życia, miłości i opieki. Stawiamy sobie za cel – integrowanie chorych cierpiących na nieuleczalne choroby oraz pomaganie w codziennej walce ze skutkami tych chorób w wymiarze zarówno indywidualnym jak i społecznym.
Szczególne podziękowania kierujemy do Pani Prof. dr hab. med. Urszuli Fiszer, Kierownika Kliniki Neurologii i Epileptologii Szpitala Klinicznego im. Prof. Dr Witolda Orłowskiego, która wraz ze swoim zespołem lekarskim podjęła się roli konsultanta medycznego naszej strony internetowej. Opieka ta pozwoli nam na profesjonalne upowszechnianie wiedzy o chorobie Parkinsona oraz informowanie o najnowszych odkryciach naukowych w jej leczeniu. 

Jesteśmy przekonani, że nasze działania będą wyzwalały nowe inicjatywy, wspomagały działalność grup samopomocowych oraz członków istniejących już stowarzyszeń, szczególnie w regionach. Będziemy współdziałać z organami administracji państwowej, placówkami służby zdrowia, mediami.
Mamy nadzieję, że publikowanie przez nas – w ramach współpracy z lekarzami  i firmami farmaceutycznymi – rezultatów badań naukowych w dziedzinie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji osób z chorobą  Parkinsona, pomoże przyswoić sobie wiedzę o chorobie i zachować optymizm w życiu codziennym.
Wywiady z interesującymi osobami, przybliżą świat  inny niż nasze monotonne życie, naznaczone cierpieniem.
Głównym naszym celem jest przeciwdziałanie postawie rezygnacji, bezradności lub osamotnieniu, szczególnie wśród osób najciężej doświadczonych przez chorobę.
Wielu, czytając  nasze programowe projekty, z pewnością zada sobie pytanie, czy jest to możliwe do zrealizowania? Oczywiście tak – z Państwa pomocą!
Już teraz dziękujemy wszystkim, którzy  odpowiedzą na nasz apel, wszystkim  chorym, którzy angażują się do pracy społecznej dla niesienia pomocy innym chorym. Dziękujemy lekarzom i rehabilitantom, którzy nas leczą i mają cierpliwość odpowiadania  na nasze trudne pytania. Mamy także nadzieję, że organizowane konferencje będą utrwalane na naszej stronie internetowej.
Liczymy na zaangażowanie firm farmaceutycznych w szczególności: Roche Polska, GlaxoSmithKline,MSD Polska, UCB Polska, ICN Polfa Rzeszów S.A., Servier, Lundbeck.
Apel chorych o wszelką pomoc będzie bardziej słyszalny i bardziej zrozumiały dla otoczenia, więcej osób  przekona się, że pomagając innym, pomagamy sobie, że dzieci w Polsce są wsparciem dla  chorych rodziców a wnuki powiedzą nam, co nowego w internecie.

Bądźmy solidarni w chorobie – to nasz nowy cel w życiu.

Każdą pomoc oraz dobrą radę przyjmiemy z radością i wdzięcznością.

To są dobre adresy:

parkinson@parkinson.net.pl

fundacja@parkinson.sos.pl

Uprzejmie informujemy, że wiadomości, porady, sugestie, które znajdują Państwo na naszej stronie nie mogą zastąpić lekarskiej opieki medycznej, hospitalizacji ani specjalistycznej rehabilitacji. ”

Opr. J.Ł

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW