BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

23 październik 2018

Sieciowanie na rzecz poprawy sytuacji osób ze schorzeniami psychicznymi w województwie lubelskim

Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych zaprasza do udziału w spotkaniu Sieci w ramach projektu „Sieciowanie na rzecz poprawy sytuacji osób ze schorzeniami psychicznymi w województwie lubelskim”. 

Spotkanie odbędzie się  25 października 2018 r. (czwartek) w godz. 10.00 – 13.00 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie przy ul. Grottgera 4, sala 469A, IV p.

Celem spotkania jest przedstawienie bieżących działań Sieci. Poza tym zostaną zaprezentowane założenia:

– Regionalnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Lubelskiego na lata 2018-2022.

– Projektu „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym”.

– Działań prowadzonych w ramach Centrum Zdrowia Psychicznego w Chełmie.

 

PROGRAM spotkania

Potwierdzenie udziału w spotkaniu należy zgłaszać do  23 października 2018 r. na adres e-mail: katarzyna.flop@gmail.com lub tel. 791 306 086.

Źródło: www.flop.lublin.pl

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: