BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

17 styczeń 2015

Skuteczna współpraca – rozwój sieci organizacji pozarządowych z terenu województwa lubelskiego

ImpactProject zaprasza organizacje pozarządowe z terenu województwa lubelskiego do udziału w projekcie szkoleniowo-doradczym „Skuteczna Współpraca – rozwój sieci organizacji pozarządowych z terenu województwa lubelskiego”. W ramach projektu możesz dowiedzieć się jak pozyskiwać środki unijne, jak zarządzać organizacją, przygotujesz wnioski o dofinansowanie dla Twojego NGOsa, weźmiesz udział w wizytach studyjnych lub w warsztatach wyjazdowych na terenie Polski, przygotujesz plan rozwoju sieci NGO i wiele więcej. Wszystkie rodzaje wsparcia są dla uczestników bezpłatne. Decyduje kolejność zgłoszeń. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami rekrutacji i rodzajów wsparcia poniżej.

Kryteria rekrutacji:
Grupą docelową są członkowie i kadra zarządzająca (wiek: 18-65) organizacji pozarządowych (OP) funkcjonujących na terenie woj. lubelskiego. Osoby muszą być zameldowane na terenie województwa lubelskiego. W projekcie weźmie udział 70 osób (42 kobiety i 28 mężczyzn) – członków OP, w tym 28 osób (17 kobiet i 11 mężczyzn) zarządzających OP.

Zgłoszenie udziału nastąpi poprzez wypełnienie formularza rekrutacyjnego. O przyjęciu będzie decydowała kolejność zgłoszeń.

Kryteria rekrutacji w skrócie:
– 70 przedstawicieli NGO z 24 powiatów (średnio 3 osoby z 1 powiatu), 42K i 28M,
– deklarujących przystąpienie do jednej z sieci organizacji pozarządowych, które zrzeszają NGOsy z co najmniej 12 powiatów woj. lubelskiego,
– w wieku 18-65 lat,
– zameldowane na pobyt stały lub tymczasowy na terenie woj. lubelskiego,
– w tym 28 osób (17K i 11M) zarządzających w NGO (prezesi, członkowie zarządu, dyrektorzy, kierownicy, koordynatorzy, pełnomocnicy zarządu itp.).

Korzyści dla uczestników:
1. 28 osób weźmie udział w wizytach studyjnych i/lub warsztatach wyjazdowych (organizator zapewnia noclegi, wyżywienie , wsparcie merytoryczne ),
2. W ramach doradztwa 20 organizacji NGO otrzyma wsparcie w przygotowaniu wniosków o dotacje,
3. 15 organizacji otrzyma wsparcie w przygotowaniu strategii rozwoju własnej organizacji,
4. 28 osób weźmie udział w szkoleniach „Skuteczny Lider Organizacji” lub „Skuteczny Koordynator Projektów” (przygotowywanie wniosków o dotacje, zarządzanie NGO),
5. 15 organizacji otrzyma pomoc w wejściu do wybranej sieci NGO.

info@impactproject.com.pl
Tel.: 600 332 983

Więcej informacji na stronie ImpactProject

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: