BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

14 Marzec 2012

Słów kilka o Targach Ekonomii Społecznej

10 i 11  marca odbyły się  I Lubelskie Targi Instytucji Sektora Ekonomii Społecznej zorganizowane przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie.

W Targach, które odbywały się w Hali Targów Lublin S.A. przy ul. Dworcowej 11  (Park Ludowy), wzięło udział 59 organizacji z regionu, w tym  Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Lublin. Na naszym stoisku rozłożyliśmy ulotki i książki o tematyce SM. Była to bardzo dobra okazja do kontaktów z przedstawicielami innych organizacji, jak i do propagowania wiedzy na temat naszej choroby. Wiele osób podchodziło do nas z licznymi pytaniami w imieniu swoich znajomych z pracy czy członków rodziny chorujących na SM. Uświadomiło to nam, że jest całkiem spora grupa osób, które samotnie borykają się z tym problemem, nie mając często siły i ochoty na osobisty kontakt  z naszym środowiskiem.  Takie doświadczenia uświadamiają nam, jak ważne są tego rodzaju imprezy, które mają na celu propagowanie i popularyzowanie wiedzy na tak aktualne tematy. Dodatkową refleksją jest również i to, że jest bardzo wiele do zrobienia w tym zakresie.

Adam Kowalewski
Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Lublinie

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: