BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

25 Listopad 2016

Solidarni wobec wyzwań …

W dniu 16 listopada w sali widowiskowej Chełmskiej Biblioteki Publicznej odbyła się  konferencja „Solidarni wobec wyzwań – opracowanie rozwiązań wspierających osoby z niepełnosprawnością w Chełmie”.

Poza przedstawicielami lokalnych organizacji wspierających niepełnosprawnych, wzięli w nim udział pracownicy Wydziału Spraw Społecznych UM w Chełmie, władze samorządowe oraz eksperci Rzecznika Praw Obywatelskich. Tematem wiodącym spotkania była prezentacja istniejących form wsparcia dla osób głęboko upośledzonych umysłowo, które zakończyły obowiązek szkolny.
Swoje działania zaprezentowało Stowarzyszenie „Krok za Krokiem” z Zamościa, które od kilkunastu lat wdraża modelowe formy wspierania osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnością intelektualną.  Podczas spotkania zebrano wnioski, które będą podstawą dalszych działań, między innymi posłużą opracowaniu oferty dla osób niepełnosprawnych po 25 roku życia.
 

no images were found

Tomasz Jędrzejewski
Fotografie: Chełmska Bibliotek Publiczna
PRAWA

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: