BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

13 Listopad 2012

Solidarni z chorującymi

Dobrze się stało, iż niedziela Święto Niepodległości była w tym roku dniem zamanifestowania solidarności młodego pokolenia ze społecznością pacjentów Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie, ich opiekunów, rodzin i personelu medycznego tej placówki.

Solidarność ta wyraziła się poprzez przygotowanie i przedstawienie przepięknego widowiska słowno-muzycznego z okazji 11-go Listopada przez uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 w Lublinie, bezpośrednio po odprawionej przez ks. dr.  Tadeusza Pajurka – byłego kapelana szpitalnego – Mszy Św. Dla przybyłej do Kościoła Św. Judy Tadeusza z występem młodzieży szkolnej impreza stanowiła zwieńczenie Tygodnia Patriotycznego, w trakcie którego uczestniczyła ona w konkursie pieśni patriotycznej, szeregu innych konkursów i uroczystości. Podopieczni Pań  Anny Jankowskiej i Urszuli Raszewskiej przygotowali misterium patriotyczne, na które złożyły się: – część recytatorska;  – dokonane z pomocą starannie przygotowanego widowiska przypomnienie historii rozbiorów; – Apel Poległych oraz wykonanie pieśni Jana Pietrzaka „Żeby Polska była Polską” przez jedną z uczennic starszych klas szkoły podstawowej.

Na uwagę zasługuje staranne przygotowanie przedstawienia i dojrzała postawa aktorów, którzy z należną powagą i uczuciem przypomnieli zgromadzonym najpiękniejsze z odnoszących się do narodowej rocznicy utworów literackich. Takich wierszy, jak pięknie deklamowane „Orlątko” Artura Oppmana trudno było słuchać bez wzruszenia. Będące częścią występu krótkie widowisko teatralne na temat rozbiorów zachwycało zarówno pomysłowością scenariusza, jak bogactwem scenografii. Trosce o narodową pamięć i oddanie czci bohaterom dobrze przysłużył się poprowadzony przez młodych aktorów Apel Poległych. Uroczystość zakończoną zasłużonymi oklaskami zwieńczyło odśpiewanie pieśni „Boże coś Polskę” oraz skierowane do wykonawców gorące słowo ks. dr. Tadeusza Pajurka. Podziękowaniom zaś ze strony ks. Bogusława Suszyło towarzyszyło symboliczne okazanie wdzięczności wszystkim przybyłym dzieciom przez wręczenie im figurek aniołka z makaronu.

Na trudnej drodze do zdrowienia osób chorujących psychicznie cenną pomoc stanowią okazje do uczestniczenia w szerokim spektrum wydarzeń życia społecznego i kulturalnego. Tym większe należą się słowa uznania społeczności Szkoły Podstawowej Nr 2 w Lublinie, która wyciągnęła praktyczne wnioski z prawdy, że zakorzenienie w tradycji jest czynnikiem humanizacji życia społecznego.

Zygmunt Marek Miszczak

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: